Oppstartsstøtte og medlemsfordeler

Som søndagsskoleleder er du med på å gi barn en mulighet til å bli kjent med Jesus, Bibelen og  bli del av en kristen kulturarv. Søndagsskolen skal være  et trygt og godt sted der det er rom for undring over livet og troen.

Oppstartsstøtte og medlemsgoder

Hjelp til oppstart fra din lokale søndagsskolekonsulent

7500 kr i oppstartsstøtte

Frifondstøtte på 3500 kr til pedagogisk undervisningsmateriell som for eksempel Sprell Levende, og hvis dere tar inn medlemskontingent på minimum 50 kr i året får dere også grunnstøtte på 1000 kr.

Tips til hvordan starte  søndagsskoler og barnegrupper:

  • Sett inn en notis i lokalavisen og spør om noen vil være med og starte en søndagsskole i området.
  • Heng opp plakater i nærmiljøet der dere etterlyser noen som vil starte opp.
  • Spør folk dere kjenner i området det gjelder.
  • Husk at foreldre med barn i rett alder (4-10 år) kan egne seg godt som søndagsskoleledere. Dann gjerne en gruppe på 4–5 foreldrepar, så kan dere ha søndagsskole en gang hver per måned.
  • Start opp med brask og bram! Heng opp plakater, del ut løpesedler, send e-post og SMS-lenker til folk du kjenner, skriv i menighetsbladet og kontakt lokalavisen. Fortell til alle at nå skal det startes en ny søndagsskole!

Ressurser til bruk i din søndagsskole

Støtt oss  Gi en gave