Politiattest

Politiattest i Søndagsskolen Norge

Søndagsskolen Norge jobber for at alle barn og foresatte skal kjenne seg trygge og ivaretatt i sin søndagsskole/barnegruppe. Vi har innført politiattest ettersom det er et viktig redskap for å sikre at personer som tidligere er dømt for seksualforbrytelser eller som fortiden er siktet/tiltalt for slike handlinger, ikke kommer i en posisjon der de kan begå overgrep. Derfor krever Søndagsskolen Norge at alle frivillige ledere leverer politiattest.

Hvem skal fremvise?

Alle frivillige medarbeidere over 15 år som deltar på leir, utfører eller skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming må fremvise politiattest.

Det innhentes normalt ikke politiattester på foreldre og andre hjelpere som kun har administrative oppgaver og ikke har kontakt med barna eller kortvaring hjelper til under ulike arrangement.

Selv om noen har fremvist politiattest i andre organisasjoner, menigheter, lag, foreninger eller til arbeidsgiver må man likevel innhente en egen politiattest til Søndagsskolen Norge. Unntak: Dersom en person fått utstedt en attest til bruk i en annen frivillig organisasjon eller arbeidsgiver kan den godtas hvis den er under 1 år gammel.

Hvordan fremvise?

Hovedleder kan fremvise politiattesten på en samling eller sende per post til kretskontoret eller hovedkontoret: Søndagsskolen Norge Postboks 6552, Etterstad 0606 OSLO.

Medledere fremviser politiattesten til hovedleder som registrerer den i medlemssystemet Focusportal . Etter at hovedleder har registrert politiattesten må den leveres tilbake til medlederen og skal aldri oppbevares hos hovedleder. Både hovedleder og medledere kan søke om politiattest elektronisk og få den til sin digitale postkasse Digipost og videresende den direkte til Søndagsskolen Norge inne i Digipost . En politiattest kan aldri scannes inn og sendes per e-post.

Hvordan søke om politiattest

Alle over 18 kan søke om politiattest elektronisk. Alle medledere mellom 15-18 år må søke per papir.

Alle kan velge å søke per post og da må du laste ned søknadsskjemaet fra politiets nettsider og sende det inn igjen per post. Det er viktig at bekreftelsen fra Søndagsskolen Norge vedlegges med navn og fødselsnummer. Du må også legge ved kopi av gyldig pass, førekort eller bankkort med foto og signatur. Følg veiledningen her

 

Mangel eller merknad på politiattest

Dersom politiattesten har merknad må hovedleder må da ta kontakt med hovedkontoret til Søndagsskolen Norge (tlf. 22 08 71 00). )

En frivillig medarbeider som ikke fremviser politiattest kan ikke lenger være i en tillitsposisjon hvor vedkommende har kontakt med mindreårige. Hovedleder må ta kontakt med sin kretskonsulent eller hovedkontoret til Søndagsskolen Norge

Spørsmål om politiattest? Kontakt konsulenten eller hovedkontoret

Støtt oss  Gi en gave