Støtteordninger og økonomi

Alle nye grupper som melder seg inn får 7500 kr i oppstartstøtte når alle ledere har levert politiattest.

Alle grupper som leverer godkjent årsrapport med betalende barn får 1000 kr til gruppa samt ca. 175 kr per betalende medlem under 26 år. Kontingenten må være på minst 50 kr.

Alle grupper kan søke støtte til pedagogisk undervisningsmateriell i årsrapporten og få opptil 4000 kr.

Alle midler som tildeles i 2017 må brukes opp innen 31.12.2017. Restmidler per 01.01.2018 skal brukes opp innen 30.06.2018

Se reglene for Frifond

Dokumentasjon på kontingent
I regnskapet må man kunne se dokumentasjon på at kontingentene er betalt og kontingenten må være på minst 50 kr.

Dersom kontingenten ble betalt via nettbank må vi se bilaget fra banken eller bankutskrift med beløp, dato og navn på hvem som har betalt og for hvilket barn.

Dersom noen betaler kontingent med kontanter må det gis en kvittering til medlemmet. Det må også være et bilag i regnskap som viser navn på medlemmet, beløp og dato for betaling. Det er viktig at all bruk av kontanter telles og at bilaget signeres av to personer slik at det ikke er tvil om beløpet.

Det kan være lurt å levere ut giro for betaling, slik at dokumentasjonskravet (av betaling, navn og dato) enkelt blir oppfylt.

Kvittering på betalt medlemskontingent

Kontingent på VIPPS

 • For å ta inn kontingent på VIPPS må dere opprette VIPPS Bedrift.
  Privatpersoners Vipps-konto kan ikke brukes.
 • For å opprette Vipps Bedrift må søndagsskolen/barnegruppen ha eget organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret til kretsen eller Søndagsskolen Norge kan ikke brukes. Veiledning
 • Dersom søndagsskolen fører sitt regnskap som et avdelingsregnskap i menigheten, kan menighetens organisasjonsnummer brukes for å opprette VIPPS Bedrift.
  Opprett VIPPS Bedrift her
 • Alle må opprette eget salgssted i VIPPS Bedrift for kontingent til søndagsskolen/barnegruppen.
  Opprett salgssted her

Husk:

 • Det er viktig å merke overføringene med fullt navn på medlemmet
 • Ta vare på salgs-og oppgjørsrapportene i VIPPS for perioden dere har brukt det
 • Ta ut bilag til regnskapet  

Ta gjerne kontakt med din søndagsskolekonsulent eller skriv til  post@sondagsskolen.no  for veiledning.

Regnskap
Alle søndagsskoler og barnegrupper skal ha en selvstendig økonomi og må føre regnskap. Gruppene trenger ikke å levere regnskap til oss, men hvert år blir flere grupper trukket ut i kontroll. Regnskapet kan være et avdelingsregnskap i menigheten.

Det årlige og utvidede regnskapet som gruppen fører selv må ha oversikt over alle inntekter og utgifter. Det må som et minimum vise:

 • en oversikt over innbetalte medlemspenger med medlemmets navn tilknyttet hver enkelt innbetaling
 • tildelte frifondmidler
 • andre inntekter
 • bruk av tildelte frifondmidler
 • andre utgifter
Regnskap nn søndagsskole

Støtt oss  Gi en gave