Støtteordninger og økonomi

Alle nye grupper som melder seg inn får 7500 kr i oppstartstøtte når alle ledere har levert politiattest

Alle grupper som leverer en godkjent årsrapport med betalende barn får 1000 kr til gruppa samt ca. 175 per betalende medlem under 26 år. Kontingenten må være på minst 50 kr.

Alle grupper kan søke om støtte til pedagogisk undervisningsmateriell i årsrapporten og få opptil kr 4000

Alle midler som tildeles i 2017 må brukes opp innen 31.12.2017. Restmidler per 01.01.2018 skal brukes opp innen 30.06.2018

Se reglene for Frifond

Dokumentasjon på kontingent

I regnskapet må man kunne se dokumentasjon på at kontingentene er betalt og kontingenten må være på minst 50 kr.

Dersom kontingenten ble betalt via nettbank må vi se bilaget fra banken eller bankutskrift med beløp, dato og navn på hvem som har betalt og for hvilket barn.

Dersom noen betaler kontingent med kontanter må det gis en kvittering til medlemmet. Det må også være et bilag i regnskap som viser navn på medlemmet, beløp og dato for betaling. Det er viktig at all bruk av kontanter telles og at bilaget signeres av to personer slik at det ikke er tvil om beløpet.

Det kan være lurt å levere ut giro for betaling, slik at dokumentasjonskravet (av betaling, navn og dato) enkelt blir oppfylt.

Kvittering på betalt medlemskontigent

VIPPS

LNU sine regler for å bruke VIPPS ved kontingentinnbetaling: 

Dere må opprette VIPPSBedrift for å kunne ta inn kontingent. Det er ikke lov å bruke en privatperson sin Vipps-konto. Det er kun VIPPSbedrift som har gode nok rapporter for kontingentinnbetaling

For å opprette Vipps Bedrift, så må Søndagsskolen ha sitt eget organisasjonsnummer. Ta gjerne kontakt med din konsulent eller post@sondagsskolen.no for å få veiledning i hvordan dette opprettes i Brønnøysundregisteret.

Dere kan ikke bruke organisasjonsnummeret til menigheten, søndagsskolekretsen eller Søndagsskolen sentralt. Dette er for å tydelig skille mellom inntektene til gruppa og f.eks kirken sine øvrige inntekter. 

- Opprett VIPPS Bedrift her

- Tips: For å ha god oversikt over hvilke medlemmer som betaler anbefaler vi at dere ber om penger via appen. Da kan man sende forespørsel som inneholder en melding med f. eks. medlemsnummer. Da får du medlemsnummeret knyttet til den innbetalte kontigenten i salgsrapporten. 

- Når kontingenten blir vippset over fra foresatte, så er det viktig å merke overføringen med navn på medlemmet (dersom det er et salgssted per gruppe) eller navn på medlemmet + navn på gruppen

- Ta vare på salgs-og oppgjørrapportene i VIPPS for perioden dere har brukt det.

- Husk å ta ut bilag til regnskapet.  

Regnskap

Alle søndagsskoler og barnegrupper skal ha en selvstendig økonomi og må føre regnskap. Gruppene trenger ikke å levere regnskap til oss, men hvert år blir flere grupper trukket ut i kontroll. Regnskapet kan være et avdelingsregnskap i menigheten.

Det årlige og utvidede regnskapet som gruppen fører selv må ha oversikt over alle inntekter og utgifter. Det må som et minimum vise:

  • en oversikt over innbetalte medlemspenger med medlemmets navn tilknyttet hver enkelt innbetaling
  • tildelte frifondmidler
  • andre inntekter
  • bruk av tildelte frifondmidler.
  • andre utgifter
Regnskap nn søndagsskole

Støtt oss  Gi en gave