Landsstyret

Landsstyret i Søndagsskolen Norge 2016 - 2019:

Styreleder: 

Siri Bloch Lindtveit

Det øvrige styret:

Christian Kofoed-Steen (nestleder)
 Else-Margrete Liknes
 Bente Nome Sivertsen
 Marit Sævik Leinebø
 Sigbjørn Gilje Eikrem
 Gunnar Innerdal
 John Sigurd Skjold
 Monica Gislefoss
 Celine Wilberg Refsnes (ansattes representant)

Varamedlemmer:

1.vara: Bjørn Inge Hauge
 2.vara: Rannveig Vestbøstad Vik
 3.vara: Lars Bjarte Myren
 4.vara: Kari Mette Bull Sylte
 Vara for ansattes representant: Elisabeth Vatland Fauskanger

Arbeidsutvalget:

Siri Bloch Lindtveit 2016–2017 (leder)
 Christian Kofoed-Steen 2016–2017 (nestleder)
 John Sigurd Skjold 2016 - 2017
 1.vara: Marit Sævik Leinebø
 2.vara: Sigbjørn Gilje Eikrem

Fra administrasjonen:

Gøran Byberg, generalsekretær
 Agnes Christensen, assisterende generalsekretær/ personalsjef
 Inga Marie Mynors, økonomisjef

Støtt oss  Gi en gave