Oppstartsstøtte og medlemsfordeler

Som søndagsskoleleder er du med på å gi barn en mulighet til å bli kjent med Jesus, Bibelen og bli del av en kristenkulturarv. Søndagsskolen skal være  et trygt og godt sted der det er rom for undring over livet og troen.

Oppstartsstøtte og medlemsgoder

Hjelp til oppstart fra din lokale søndagsskolekonsulent

7500 kr i oppstartsstøtte. Vi ønsker at alle barn og foreldre skal kjenne seg trygge på søndagsskolen og alle våre frivillige må derfor levere politiattest. Dere vil motta oppstartstøtten når du og dine ledere har levert politiattest. 

En gruppe kan ikke inngå i tilskuddsordningen til to organisasjoner samme år og dere må opplyse om dere tilhører en annen organisasjon ved innmelding. 

Frifondstøtte på opptil 4000 kr til  pedagogisk undervisningsmateriell  som for eksempel Sprell Levende eller Barnas, og hvis dere tar inn medlemskontingent på minimum 50 kr i året får dere også grunnstøtte på 1000 kr og ca. 175 kr per betalende barn.

Tips til hvordan starte  søndagsskoler og barnegrupper:

  • Sett inn en notis i lokalavisen og spør om noen som vil være med på å starte en søndagsskole i området.
  • Heng opp plakater i nærmiljøet der dere etterlyser noen som vil starte opp.
  • Spør folk dere kjenner i området det gjelder.
  • Husk at foreldre med barn i rett alder, (4-10 år) kan egne seg godt som søndagsskoleledere. Dann gjerne en gruppe på 4 – 5 foreldrepar, så kan dere ha søndagsskole en gang hver per måned.
  • Start opp med brask og bram! Heng opp plakater, del ut løpesedler, send e-post og SMS-lenker til folk du kjenner, skriv i menighetsbladet og kontakt lokalavisen. Fortell til alle at nå skal det startes en ny søndagsskole!

Ressurser til bruk i din søndagsskole

Støtt oss  Gi en gave