Årsrapport og medlemsregistrering

Medlemskontingent og registrering av medlemmer
Det er frivillig å kreve inn kontingent, men for å motta grunnstøtte må man ha en kontingent på minimum 50,- kroner i året. Grunnstøtten er på ca 200 kr per betalende medlem (varierer litt fra år til år) i tillegg til 1000 kr til gruppen.

Registrering av medlemmer
Hovedlederen registrerer medlemmene i medlemsregisteret Focusportal.

I Focusportal kan du

 • registrere nye barn og medledere
 • oppdatere kontaktinfo til dine medlemmer
 • skrive ut adresse-etiketter/rapport over alle medlemmer
 • sende e-post til medledere eller foresatte
 • registrere politiattest på dine medledere og få oversikt over hvem som har levert politiattest 
 • levere årsrapport, som er grunnlaget for økonomisk støtte

Her finner du:

Brukerveiledning Focusportal 2020

Årsrapport
Fristen for levering av årsrapport for 2020 er 15. februar 2021. Du får veiledning direkte i Focusportal .
I denne filmen ser du innleveringen steg for steg:

 

Hvorfor levere årsrapport?

 • Da du meldte deg inn i Søndagsskolen Norge samtykket du i å levere årsrapport for din gruppe
 • Alle registrerte barn regnes som medlemmer, men det er antall betalende barn som gir grunnlag for offentlig støtte!
 • Ingen betalende barn? Lever likevel årsrapport slik at du får mulighet til å søke om støtte til pedagogisk undervisningsmateriell for gruppen (feks. Sprell Levende)

Hva må årsrapporten inneholde?

 • Alle barn og ledere må være registrert med fullt navn, adresse og fødselsår 
 • Alle barn og ledere under 26 år som har betalt medlemspenger må være registrert med dette
 • Dato for valg av styre/styreperiode*

*Spørsmål og svar til siste punkt:

- Må vi føre opp dato for valg av styre?
Fordelingsutvalget stiller krav til demokratisk oppbygning for at organisasjoner skal kunne motta statlig støtte. Alle grupper skal derfor ha et eget styre valgt av og blant medlemmene. I årsrapporten skriver du ned hvilken dato styret ble valgt og for hvor lenge. Dette gjelder styret som satt 31. desember i grunnlagsåret. En styreperiode kan vare maksimum to år. Er du eneste leder fyller du inn den datoen du bestemte deg for å fortsette som leder.

- Hvem har stemmerett ved valg av styre?
Alle medlemmer fra og med fylte 15 år skal ha lik møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge som representant. 

- Kun tre av medlemmene våre har stemmerett, må vi fylle inn valg av styre da?
Ja, alle grupper må fylle inn valg av styre samt styreperiode. Fyll inn datoen dere bestemte hvem som skulle være hovedleder (og medledere). Dersom det ikke føres opp dato for valg av styre/styreperiode kan ikke årsrapporten leveres.

Støtt oss  Gi en gave