Oppstartsstøtte og medlemsfordeler

Som søndagsskoleleder er du med på å gi barn en mulighet til å bli kjent med Jesus og Bibelen, og ta del i en kristen kulturarv. Søndagsskolen skal være et trygt og godt sted der det er rom for undring over livet og troen.

Oppstartsstøtte og medlemsgoder:

  • Hjelp til oppstart fra din lokale søndagsskolekonsulent
  • 7500 kr i oppstartsstøtte
  • Frifondstøtte på opptil 4000 kr til pedagogisk undervisningsmateriell som for eksempel Sprell Levende. Tar dere inn medlemskontingent på minst 50 kr i året pr barn, mottar dere også en grunnstøtte på 1000 kr og ca. 190 kr per betalende barn

Tips til hvordan starte  søndagsskoler og barnegrupper:

  • Sett inn en notis i lokalavisen og spør om noen vil være med og starte søndagsskole i området
  • Heng opp plakater i nærmiljøet med samme forespørsel 
  • Spør folk dere kjenner i området det gjelder
  • Foreldre med barn i rett alder (4-10 år) kan egne seg godt som søndagsskoleledere. Dann gjerne en gruppe på 4–5 foreldrepar, så kan dere ha søndagsskole en gang hver per måned
  • Start opp med brask og bram! Heng opp plakater, del ut løpesedler, send e-post og SMS til folk du kjenner, skriv i menighetsbladet og kontakt lokalavisen!

Ressurser til bruk i din søndagsskole

Støtt oss  Gi en gave