Oppstartsstøtte og medlemsfordeler

Som søndagsskoleleder er du med på å gi barn en mulighet til å bli kjent med Jesus og Bibelen, og ta del i en kristen kulturarv. Søndagsskolen skal være et trygt og godt sted der det er rom for undring over livet og troen.

Oppstartsstøtte og medlemsgoder:

  • Hjelp til oppstart fra din lokale søndagsskolekonsulent
  • 7500 kr i oppstartsstøtte
  • Frifondstøtte på opptil 4000 kr til pedagogisk undervisningsmateriell som for eksempel Sprell Levende. Tar dere inn medlemskontingent på minst 50 kr i året pr barn, mottar dere også en grunnstøtte på 1000 kr og ca 190 kr per betalende barn (dette tallet kan variere noe fra år til år)

Ressurser til bruk i din søndagsskole

Støtt oss  Gi en gave