Politiattest

Politiattest i Søndagsskolen Norge
Søndagsskolen Norge jobber for at alle barn og foresatte skal kjenne seg trygge og ivaretatt i sin søndagsskole/barnegruppe. Politiattest er et viktig redskap for å sikre at personer som tidligere er dømt for seksualforbrytelser eller som er siktet/tiltalt for slike handlinger, ikke kommer i en posisjon der de kan begå overgrep. Derfor krever Søndagsskolen Norge at alle frivillige ledere leverer politiattest.

Hvem skal fremvise attest?
Alle frivillige medarbeidere over 15 år som deltar på leir, eller utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming må fremvise politiattest.
Det innhentes normalt ikke politiattester på foreldre og andre hjelpere som kun har administrative oppgaver og ikke har kontakt med barna, eller kortvarig hjelper til under ulike arrangement.

Selv om noen har fremvist politiattest i andre organisasjoner/menigheter/foreninger eller til arbeidsgiver, må man likevel innhente en egen politiattest til Søndagsskolen Norge. Unntak: En attest utstedt til bruk i en annen frivillig organisasjon eller til arbeidsgiver, kan godtas hvis den er under ett år gammel.

Hvordan søke om politiattest
Se veiledning her 

Hvordan fremvise attest?
Hovedleder kan fremvise politiattesten i original til sin kretskonsulent, eller sende per post til kretskontoret eller hovedkontoret: Søndagsskolen Norge, Postboks 98 Sentrum, 0101 Oslo.

Medledere fremviser politiattesten til hovedleder, som registrerer den i medlemssystemet Focusportal . Etter at hovedleder har registrert politiattesten må den leveres tilbake til medlederen og skal aldri oppbevares hos hovedleder.

Både hovedleder og medledere kan søke om politiattest elektronisk, motta den i sin digitale postkasse Digipost og videresende den direkte til Søndagsskolen Norge fra  Digipost . En politiattest skal aldri scannes og sendes per e-post.

Mangel eller merknad på politiattest
Dersom politiattesten har merknad må hovedleder kontakte hovedkontoret til Søndagsskolen Norge. 
En frivillig medarbeider som ikke fremviser politiattest kan ikke lenger være i en tillitsposisjon hvor vedkommende har kontakt med mindreårige. Hovedleder må kontakte sin kretskonsulent eller hovedkontoret til Søndagsskolen Norge.

Spørsmål om politiattest? Kontakt konsulenten eller hovedkontoret

Støtt oss  Gi en gave