Hvordan søke om politiattest

Alle over 18 år anbefales å søke om politiattest elektronisk, men kan også velge å søke per papir. 
Alle medledere mellom 15-18 år søke per papir.

Obs! Alle må fylle ut bekreftelsesskjemaet som skal vedlegges søknaden, elektronisk eller per post:

Bekreftelsesskjema

Søk per papir:

Last ned søknadsskjemaet fra politiets nettsider, fyll ut og send til politiet i posten. Legg ved utfylt bekreftelsesskjema fra Søndagsskolen Norge, i tillegg til kopi av gyldig pass, førekort eller bankkort med foto og signatur.  Politiets nettsider – søk per post

Søk elektronisk:

 • Gå inn på politiets nettsider – søk på nettet
 • Sjekk at du er registrert med riktig folkeregistrert adresse, det er hit politiattesten blir sendt.
 • Skriv også inn din kontaktinformasjon
 • Under ”Formål med attesten”, velg Frivillige organisasjoner både som kategori og formål
  (se skjermdump under)
 • Legg ved bekreftelsesskjemaet i pdf fra Søndagsskolen Norge
 • Send søknaden (forvent noe behandlingstid)

Videresend politiattest i Digipost:

 • Logg inn i Digipost og åpne politiattesten du har mottatt
 • I kolonnen til høyre velger du "Videresend"
 • Du får opp en ny side hvor du i "Til"-feltet øverst skriver inn Søndagsskolen Norge. Du får oss opp med organisasjonsnummer: 964 437 963 (NB Det er kun organisasjonsnummer som skal skrives inn, ikke en e-postadresse)
 • Bla deg helt ned på siden, og trykk på den røde knappen nederst til høyre "Send dokument til 1 mottaker"

Registrer politiattest i medlemssystemet:

 • Sjekk at det ikke forekommer merknader på politiattesten
 • Logg inn på MinSide
 • Gå inn på gjeldende person ved å trykke på medlemsnummeret. Velg deretter fanen Politiattest, helt til høyre. Du får opp personens medlemsnummer og navn
 • Skriv inn hvilken dato politiattesten ble utstedt fra politiet
 • I feltet Kommentarer skriver du hvordan og når du fikk se attesten, f.eks. på en samling 
 • Trykk Lagre. Dersom du har registrert politiattest på feil person kan du trykke Slett