Støtteordninger
og økonomi

Medlemsfordeler

 • Alle nye grupper får 7500 kr i oppstartstøtte når alle ledere har framvist politiattest.
 • Alle grupper som leverer godkjent årsrapport med bekreftelse på betalende barn, får 1000 kr til gruppa samt ca 200 kr (varierer litt fra år til år) per betalende medlem under 26 år.
  Kontingenten må være på minst 50 kr og betales innen 31.12 i det aktuelle året.
 • Alle grupper kan i årsrapporten søke støtte til pedagogisk undervisningsmateriell, og motta opptil 4000 kr.

NB Eventuelle restmidler fra 2020 som er igjen per 01.01.2021 kan brukes i etterkant, men tidligst mulig – og aller senest innen 31.08.2021.  Se regler for Frifond

Denne filmen gir en oversikt over støtteordninger og økonomi:

 

Dokumentasjon på innbetalt kontingent

Betaling via nettbank:
Merk betalingen med hva beløpet gjelder (kontingent), beløp, navn på medlemmet og navn på gruppa. Ved evt regnskapskontroll må bilag fra banken/bankutskrift kunne framvises.

Betaling via VIPPS:
Privatpersoners Vipps-konto kan ikke brukes,  gruppa må opprette VIPPS Bedrift

1. For å opprette VIPPS Bedrift må gruppa ha et eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret (se veiledning nederst på siden). Organisasjonsnummeret til Søndagsskolen Norge kan ikke brukes.
Hvis gruppa fører sitt regnskap som et avdelingsregnskap i menigheten, kan menighetens organisasjonsnummer brukes.

2. Når du har fylt ut bestillingsskjema for VIPPS Bedrift får du bekreftelse på e-post om at VIPPS-profilen er aktiv, og gruppa får tildelt et VIPPS-nummer.

3. Når gruppa har VIPPS Bedrift, søker man opp gruppas VIPPS-nummer og benytter dette for å betale kontingent.

Det er viktig at dere oppretter eget salgssted (kategori) i VIPPS Bedrift for å ta inn kontingent. Et salgssted kan feks hete "Medlemskontingent 2021".
Klikk på "Legg til salgssted" i din VIPPS Bedrift-konto:

Husk:

 • Kontingenten skal være sporbar, overføringene må derfor merkes med barnets fulle navn 
 • Dere må ta vare på salgs-og oppgjørsrapportene i VIPPS 
 • Ta ut bilag til regnskapet 

Betaling med kontanter:
Husk å merke betalingen med hva beløpet gjelder (kontingent), beløp, dato, navn på medlemmet og navn på gruppa. Den som betaler skal ha kvittering. Lag også en kopi til regnskap. Kontanter telles og kvittering til regnskap signeres av to personer. Ved evt regnskapskontroll må kvittering kunne framvises.

Kvittering til utfylling finner du her

Regnskap

Alle søndagsskoler og barnegrupper skal ha en selvstendig økonomi og må føre regnskap. Gruppene trenger ikke å levere regnskap til hovedkontoret, men hvert år blir flere grupper trukket ut i kontroll. Regnskapet kan være et avdelingsregnskap i menigheten. Det årlige og utvidede regnskapet som gruppen fører selv må ha oversikt over alle inntekter og utgifter. Det må som et minimum vise:

 • oversikt over innbetalte medlemspenger, med medlemmets navn tilknyttet hver innbetaling
 • tildelte frifondmidler
 • andre inntekter
 • bruk av tildelte frifondmidler
 • andre utgifter
Eksempel på regnskap

Fordeler gjennom Knif

Som ansatt i Søndagsskolen Norge har du tilgang til avtaler listet opp her: Knif Innkjøp ansattfordeler
Både ansatte og frivillige i Søndagsskolen Norge kan tegne forsikring i Knif Trygghet

Opprettelse av eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret

Veiledning for opprettelse av organisasjonsnummer

Videoveiledning:

 

Disse dokumentene må fylles ut og følge med søknaden:

Kontakt  din søndagsskolekonsulent eller send en e-post til  post@sondagsskolen.no  hvis du har spørsmål eller ved behov for mer informasjon om støtteordninger og økonomi.