Støtteordninger og økonomi

Alle nye grupper som melder seg inn får 7500 kr i oppstartstøtte når alle ledere har framvist politiattest

Alle grupper som leverer godkjent årsrapport med betalende barn får 1000 kr til gruppa samt ca. 175 kr per betalende medlem under 26 år. Kontingenten må være på minst 50 kr.

Alle grupper kan søke støtte til pedagogisk undervisningsmateriell i årsrapporten og få opptil 4000 kr.

Alle midler som tildeles i 2018 må brukes opp innen 31.12.2018 og dersom dere har igjen restmidler per 01.01.2019 må disse brukes opp innen 30.06.2019.

Se reglene for Frifond

Dokumentasjon på innbetalt kontingent

 • Betaling via nettbank:

Husk å merke betalingen med hva beløpet gjelder (kontingent), beløp, navn på medlemmet og navn på gruppa.

Ved evt regnskapskontroll må bilag fra banken/bankutskrift kunne framvises.

 • Betaling via VIPPS:

For å ta inn kontingent på VIPPS kan ikke privatpersoners Vipps-konto brukes, men dere må opprette VIPPS Bedrift

For å opprette Vipps Bedrift må søndagsskolen/barnegruppen ha et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummer til kretsen eller Søndagsskolen Norge kan ikke brukes.
Hvis din gruppe fører sitt regnskap som et avdelingsregnskap i menigheten, så kan menighetens organisasjonsnummer brukes.

For å opprette et eget organisasjonsnummer for din gruppe, så må dette gjøres i Brønnøysundregisteret:

Veiledning for opprettelse av organisasjonsnummer

Bruk gjerne denne malen når du skal opprette et stiftelsesdokument:

Stiftelsesdokument (mal til utfylling)

Alle må opprette eget salgssted i VIPPS Bedrift for å ta inn kontingent
Klikk på "Legg til salgssted" i din VIPPS Bedrift-konto:

Husk:

 • Det er viktig å merke overføringene med fullt navn på medlemmet
 • Ta vare på salgs-og oppgjørsrapportene i VIPPS for perioden dere har brukt det
 • Ta ut bilag til regnskapet  

Ta gjerne kontakt med din søndagsskolekonsulent eller post@sondagsskolen.no  for veiledning.

 • Betaling med kontanter:

Husk å merke betalingen med hva beløpet gjelder (kontingent), beløp, dato, navn på medlemmet og navn på gruppa.

Den som betaler skal ha kvittering. Lag også en kopi til regnskap. Kontanter telles og kvittering til regnskap signeres av to personer. Ved evt regnskapskontroll må kvittering kunne framvises.

Kvittering til utfylling finner du her

Regnskap
Alle søndagsskoler og barnegrupper skal ha en selvstendig økonomi og må føre regnskap. Gruppene trenger ikke å levere regnskap til oss, men hvert år blir flere grupper trukket ut i kontroll. Regnskapet kan være et avdelingsregnskap i menigheten.

Det årlige og utvidede regnskapet som gruppen fører selv må ha oversikt over alle inntekter og utgifter. Det må som et minimum vise:

 • en oversikt over innbetalte medlemspenger med medlemmets navn tilknyttet hver enkelt innbetaling
 • tildelte frifondmidler
 • andre inntekter
 • bruk av tildelte frifondmidler
 • andre utgifter

Regnskap nn

Fordeler gjennom Knif
Som ansatt i Søndagsskolen Norge har du tilgang til avtaler listet opp her: Knif Innkjøp ansattfordeler
Både ansatte og frivillige i Søndagsskolen Norge kan tegne forsikring i Knif Trygghet

Støtt oss  Gi en gave