Tips ved oppstart

Hva gjør du for å informere menigheten og nærmiljøet om oppstart av en ny barnegruppe? Hvordan får du med deg flere voksne som vil være ledere? Og hvordan inviterer du inn barna? Her er noen ideer til hvordan det kan gjøres. Bruk fantasien for å finne andre måter å nå ut til målgruppene. Finn ut hva som fungerer best i din sammenheng, det kan variere fra sted til sted.

  • Sett inn en notis i lokalavisa og menighetsbladet, heng opp plakater eller del ut løpesedler i nærmiljøet og spør om noen vil være med og starte søndagsskole i området
  • Det samme kan du gjøre for å invitere barna til å delta
  • Bruk kunngjøringene under gudstjenesten til å informere og invitere voksne og barn til å delta
  • Spør om å få legge ut informasjon på menighetens nettsider eller Facebook-side
  • Spør folk du kjenner i nærområdet, og som du tror kan være aktuelle. En direkte forespørsel er som regel det som fungerer best i slike sammenhenger :)
  • E-post og sms kan også brukes for å nå folk du kjenner, for rekruttering av både ledere og barn 
  • Foreldre med barn i rett alder (4-10 år) kan egne seg godt som søndagsskoleledere. Dann gjerne en gruppe på fire-fem foreldrepar, så kan dere ha søndagsskole en gang hver per måned. Slik er det lettere å stå i arbeidet over tid, og å skape et fellesskap også for de voksne
  • Start i det små! Hvert enkelt barn som kommer til søndagsskolen er verdifullt, og har du først startet kan det komme flere til etter hvert
  • Du er velkommen til å kontakte  søndagsskolekonsulenten  i din krets hvis du trenger hjelp og støtte til å starte opp!

Lykke til!

Støtt oss  Gi en gave