–Det gir meg så mye velsignelse

Kari-Margrete Rensel Løvgren har søndagsskole for barna i nabolaget. Barn fra ca. fire år og opp til skolealder samles jevnlig hjemme i stua hennes i Skien. – Dette ligger meg så på hjertet og gir meg så mye velsignelse, sier hun.  

Bildet over er fra høstens første samling, med temaet "Jesus har et hjerte for deg". Første gang Kari-Margrete startet søndagsskole hjemme, var i 1995. Før dette hadde hun med stor frimodighet gått rundt til familiene i nabolaget med invitasjoner. Sju av åtte familier sa ja, og hun startet opp med 12 barn. Hun har hele tiden vært eneste voksne, men den gang var yngstedatteren og etter hvert noen av de eldste barna i gruppen litt med som assistenter.

Inviterte til naboklubb
Etter ti år ble søndagsskolen hos Kari-Margrete avsluttet, men det viste seg å bli midlertidig. I 2015 inviterte hun sine gamle nabobarn til reunion – de var nå voksne og noen hadde fått egne barn. Da en av dem ba henne om hjelp til å fortelle sine egne barn om Jesus, var ikke Kari-Margrete sen til å invitere til søndagsskole igjen! 

Nå er det fire-fem barn i gruppa, men så lenge det er barn i nabolaget er det bare å fortsette. – Det er så viktig at de blir sett, at de lærer å være greie med hverandre, og selvfølgelig det viktigste, at jeg kan få fortelle dem om Jesus. Om hvilken verdi de har og hvor høyt de er elsket. Mange trenger å høre akkurat det i dag. 

Gjenbruk
Kari-Margrete har tatt vare på det hun brukte i barnearbeid tidligere. – I tillegg til kristne barnebøker, kassetter og CD'er som jeg har liggende, bruker jeg høytidene og årstidene aktivt i formidlingen. Og det fine er også at Gud gir meg nye ideer etter som jeg trenger det.

Betyr mye for barna
Skulking har aldri vært et problem for søndagsskolen til Kari-Margrete – som nå foregår på ettermiddagstid en vanlig hverdag, og heter Barneklubb. – Jeg ser jo hva dette betyr for barna. Og det skal så lite til for å glede dem! Alle vet nøyaktig hva de skal gjøre når de kommer, vi har fast program hver gang. Vi synger, tenner lys, hører en bibelfortelling, prater om den og tegner eller lager noe i etterkant. Vi har fellesleker, og vi spiser sammen, og barna lærer å synge bordvers. Fra starten av får av alle en liten bok hvor de limer inn Jesusbilder, og en stor til å ta vare på det vi lager eller fargelegger. Og utlodning må vi alltid ha, det er stor stas! 

– Pappa har begynt å tro litt mer på Gud
Tilbakemeldinger fra barna styrker Kari-Margretes ønske om å fortsette barneklubben.
– Når et av barna for eksempel sier til meg at pappa ikke tror på Gud, bare mamma, og så et par uker senere opprømt forteller at «nå har pappa begynt å tro litt mer på Gud, og vi har lært han», blir jeg så glad! Det er mange slike velsignelser, barna er jo så frimodige og åpne, og tar det åndelige så lett til seg, er min erfaring. Og blir små misjonærer på sin måte.

Barneklubben klar for avslutningssangen "Velsigne alle barn, kjære Gud":

Det er så enkelt og gir så mye
Kari-Margrete skulle ønske at mange gjorde som henne: – Det er så enkelt, og det gir så mye. Opp gjennom årene har de aller fleste barna kommet fra ikke-kristne familier, tenk hva dette betyr for de som ikke får høre om Jesus hjemme. Jeg trekker også med foreldrene ved at de baker til klubben, og inviterer familiene til jul- og sommeravslutninger. Slik blir det et godt fellesskap med barn og voksne sammen. Og jeg tenker at når barna ligger så sterkt på Jesu hjerte, vil et slikt arbeid bli velsignet, og gjør det verdt å holde på med. Sammen med den gode takknemligheten fra foreldrene!