Dropp inn på søndagsskolen!

Barna er framtidens kirke, men hvordan får vi barnefamiliene inn i kirken? Hva skal til for at barna trives i kirken og får lyst til å være med?

Artikkel fra menighetsbladet "Preikestolen". Tekst: Anita Grødem

Dette er noe menighetene på Jørpeland og Tau er opptatt av. I Jørpeland kirke har de endret noe på innholdet på søndagsskolen, de planlegger også noe de kaller for "drop-in" søndagsskole. Jeg har snakket med Elin Skårland og Dagny Strømsnes som brenner for søndagsskolen på Jørpeland.

Den kjekkeste timen i uka
– Hva er det dere har endret på i høst?
– Vi tenker at menigheten er en familie, og da må vi bli kjent med hverandre. Vi vil ha en levende menighet, og da er barna en kjempeviktig del av dette. Vi tror at det er viktig for barna at de har det kjekt på søndagsskolen og at de får venner der. Derfor har vi endret noe på opplegget. Vi formidler en bibeltekst hver gang på ulike måter. Ofte er barna med og dramatiserer teksten. Vi bruker imidlertid ikke så mye tid på sang m.m. men lar barna leke mer sammen med hverandre og sammen med de voksne, forteller Elin.

– Det er ikke alltid så lett å finne aktiviteter som fenger guttene, derfor har dette vært utfordrende. Men nå har vi fått på plass ting som de syns er kjekt, blant annet noen radiostyrte biler, bowlingutstyr, fotball og bompeputer. Vi vil at dette skal være den kjekkeste timen i uka, sier Dagny med et smil.

Vi ønsker at barna skal trives i kirken, bli kjent med hverandre, bli kjent med bibelhistoriene og få hjelp til å bygge sin egen troshistorie.

Kan komme rett inn
Elin forteller at som en prøveordning er gudstjenesten endret slik at både dåp og nattverd kommer før barna går til søndagsskolen. På den måten kan søndagsskolen alltid begynne på samme tidspunkt hver gang.

– Det siste nye vi skal starte med nå, er at vi åpner for «drop-in» søndagsskole. Det betyr at barn i gata som ikke er i følge med voksne oppe i gudstjenesten kan komme på søndagsskolen kl. 11.30, gjennom en dør ute som kommer rett inn i kjelleren, sier Elin. Med dette håper vi på å nå flere barn enn vi gjør i dag. Målet er at vi også skal få foreldrene til å komme til kirken etter hvert.

– Vi skiller litt mellom nattverdgudstjenester og dåpsgudstjenester. På dåpsgudstjenestene har vi mer tradisjonell søndagsskole, fordi det da ofte kommer nye barn sammen med dåpsfølget. Men vi leker da også, sier Dagny. Vi vil oppfordre både foreldre og besteforeldre til å ta barna med på gudstjenesten og søndagsskolen!

– Det krever jo en del voksne for å drive søndagsskolen, hvordan rekrutterer dere søndagsskoleledere?

– Vi har ikke alle lederne på plass enda sier Elin, så ansatte bruker en del tid på dette nå. Vi ønsker oss flere team slik at det ikke er så ofte på hvert team. Men vi ber til Gud og tror at det vil komme nye ledere etterhvert, spesielt håper vi at en del menn vil være med.

Viktig å prioritere
Statistikken forteller at 81% av de som er kristne, ble det før de var 18 år, de fleste før de var 13 år. Dette forteller noe om hvor viktig det er å prioritere barnearbeid. For 20 år siden var det ca. 50% av barna som gikk eller hadde gått på søndagsskole, men i dag er det bare ca. 3%, ifølge tall fra Søndagsskolen Norges.

– Dette har jeg lyst til å gjøre noe med, sier Elin. Jeg vil at barnebarna mine skal vite hva søndagsskole er, og at både barna og barnebarna skal få et forhold til storfamilien i kirken. Derfor prioriterer vår familie å gå i kirken på søndagene. Vi rekker kanskje ikke å gå en lang søndagstur i tillegg, men en liten tur kan vi ta. Men det er et valg vi har tatt, og jeg tror at mine valg og prioriteringer også er viktige for neste generasjon. Familien er den desidert viktigste arena for opplæring i den kristne tro. Men kirken kan hjelpe familien med dette, og menigheten er en storfamilie der alle hører til og er viktige uansett alder.

Støtt oss  Gi en gave