Er generalforsamling noe for en søndagsskoleleder?

Generalforsamling, strategier, handlingsplaner og endringsprosess... «Gjesp» tenker du kanskje. Hva har det med meg som søndagsskoleleder å gjøre? Jeg vil jo bare fortelle barna om Jesus, noen andre får ta seg av dette overordnede, administrative og litt svevende.

Bak disse litt kjedelige ordene ligger imidlertid dette: hvordan kan vi sammen jobbe slik at flere barn i Norge får høre om Jesus - gjennom hvordan Søndagsskolen Norge er organisert, hva vi setter oss som mål og hvem vi vil skal styre søndagsskoleskuta de neste tre årene? Det har faktisk du som søndagsskoleleder muligheten til å påvirke. Din stemme teller! 

Ved å delta på generalforsamlingen kan du være med og bestemme retningen til Søndagsskolen Norge. Som en bonus vil du også få møte andre søndagsskoleledere fra hele landet og få påfyll gjennom forkynnelse og festkveld.

Søndagsskolen Norges generalforsamling (GF) 2019 holdes 1.–3. november på Gardermoen . Hver søndagsskole kan sende minimum en delegat til GF, som er organisasjonens øverste organ ( se vedtekter og retningslinjer her ).

Fra 20 kretser til én organisasjon
GF skal ta stilling til om man skal gå fra dagens organisering med 20 juridisk selvstendige kretser, til én organisasjon. I dette forslaget ligger en styrking av søndagsskolegruppenes direkte innflytelse ved at man fjerner kretsleddet. Det vil også bli en administrativ forenkling av driften av organisasjonen. 

Nytt landsstyre
Det skal også velges nytt landsstyre for de neste tre årene. Landsstyrets hovedoppgave er å se til at de strategier og vedtak som er gjort på GF blir fulgt opp gjennom årlige handlingsplaner og rapporter fra generalsekretæren. De er ansvarlige for den økonomiske driften, og vedtar årlige budsjetter for organisasjonen. Hvis generalforsamlingen vedtar å gå for én organisasjon vil det si at landsstyret vil få enda større ansvar, og hvem du som delegat vil stemme på blir enda viktigere. 

Hvor vil vi og hvordan skal flere barn få høre om Jesus?
Generalforsamlingen skal vedta ny strategi- og handlingsplan for treårsperioden 2020–2022. Strategien skal fortelle oss hvilke mål vi har og hvordan vi skal jobbe for å oppnå målene de neste årene.

Bildene er fra Søndagsskolen Norges rådsmøte i november 2018. Rådsmøtet avholdes året før GF, og er et viktig ledd i forberedelsene.

GF engasjerer og inspirerer!
–Å få treffe søndagsskolefolk fra hele landet, der vi deler det viktigste: Jesus til barna, mener Janet Penne har vært det beste og viktigste ved å være delegat på Søndagsskolen Norges generalforsamlinger. Janet, som er fra Vanse på Lista, har vært delegat på alle generalforsamlingene siden 1991, med unntak av én. –For meg har det vært en stor velsignelse å være sammen med andre søndagsskoleledere, få tips og dele erfaringer, sier hun om deltakelsen på GF.

Både hun og Hilde Vadseth fra Sunnmøre har lang erfaring som søndagsskoleleder. Begge har de et stort engasjement for søndagsskolearbeidet, og er enige om at det å være delegat på GF er positivt! Man får være med og stake ut veien som fører mot målet og visjonen, Jesus til barna.

Det er inspirerende og lærerikt å være delegat til Søndagsskolen Norges generalforsamling!

Hilde har kun vært på én tidligere generalforsamling, men er medlem av organisasjonsgruppa som har i oppgave å se på framtidig organisering av søndagsskolearbeidet. Hun er opptatt av at Søndagsskolen Norge må være en organisasjon som følger med i tiden vi lever i, og er spent på kommende GF der arbeidet fra organisasjonsgruppa skal legges fram. 

Gjennom sitt engasjement i organisasjonsgruppa har Hilde virkelig fått øynene opp for hvor store forskjeller det er rundt om i landet. Det gjelder både søndagsskoletilbudet og muligheten til å ha en robust nok økonomi til å fronte tilbudet. Det har overbevist henne om at det trengs en omstrukturering av søndagsskolearbeidet. 

–Det er imidlertid forståelig at ikke alle søndagsskoleledere er opptatt av de store linjene, og det viktigste er jo tross alt det som skjer i hver enkelt søndagsskolesamling og i møte med barna. Det må vi alltid holde fram, mener Hilde.

–Jeg drømmer om at ingen menighet må være fornøyd med seg selv uten å ha søndagsskolearbeid, og at det i de geografiske områdene det er liten kristen aktivitet, må startes søndagsskoler eller barnegrupper, sier Hilde. Hun er inspirerert av misjonstanken, og mener vi må bruke felles midler og løfte i flokk for å få til dette. Hun innser det er store tanker, men mener at med bønn og arbeid er alt mulig!

Støtt oss  Gi en gave