GF er inspirasjon, påfyll og fellesskap!

En generalforsamling (GF) har forhandlinger og beslutningsprosesser som hovedfokus, men på GF i Søndagsskolen Norge får du mye mer i tillegg! 

Vi har spurt fire søndagsskoleledere om hvordan de har opplevd å være delegater på GF.

Torill Sonderland er søndagsskoleleder i Treungen og på Felle, og har deltatt på flere generalforsamlinger.

- Hvorfor bør søndagsskolelederne delta på GF?
- Jeg opplever det godt å kjenne at jeg er med i en stor sammenheng. Det å møte flere ledere som brenner for samme sak, Jesus til barna, gir inspirasjon til å stå på videre! På GF kan man dele erfaringer, få nye ideer og oppleve et godt åndelig og sosialt fellesskap.

Dette er ikke ulikt den erfaringen Janet Penne, mangeårig GF-delegat, deler med oss når vi spør. Hun er søndagsskoleleder i tettstedet Vanse på Lista.
- På GF treffer jeg søndagsskolefolk med en felles visjon, fra hele landet. Det er så viktig å prioritere søndagsskolen i en meget travel hverdag! For meg er det også viktig å kunne kjenne søndagsskolens mål for framtiden, derfor deltar jeg på GF.

Søndagsskoleleder i Langevåg, Hilde Vadset, var på GF i 2016, og er klar på at det er viktig å delta der beslutningene tas:
– Eg meiner at å delta er veldig positivt fordi det er her dei store linjene blir lagt fram og vedtatt. Det er på desse arenaene vi mest av alt ser framover og staker ut vegen som fører mot målet og motto, Jesus til barna og til fleire barn.

Hilde er også medlem av organisasjonsgruppa i Søndagsskolen Norge, som fram mot GF har i oppgave å se på framtidig organisering av søndagsskolearbeidet.

Den fjerde som får spørsmål om hvorfor søndagsskolelederen bør delta på GF, er Kirsti Saltnes fra Byåsen. Hun vurderer å komme tilbake som delegat på årets GF, etter god erfaring fra forrige gang hun var med. Hun syntes det var givende å delta, fordi hun traff «kolleger» fra hele landet og kunne utveksle tanker og erfaringer med dem.

-Jeg fant jo også ut mer om hva som rører seg i søndagsskole-Norge. Og det var fint å få være med på å ta beslutninger om søndagsskolens fremtidige fokusområder og organisasjon. Hver stemme teller! Dessuten var det positivt å treffe de ansatte i Søndagsskolen Norge, det gjør det enklere å ta kontakt og samarbeide når man har møtt hverandre.

Mer om GF 2019

Støtt oss  Gi en gave