Medlemskap og innmelding i Søndagsskolen Norge

1. januar 2022 gikk vi fra lokal til sentral innkreving av medlemskontingent. Foresatte registrerer nå selv sine barn som medlemmer, og betaler samtidig medlemskontingenten direkte til Søndagsskolen Norge.

MinSide for ledere  

Hvorfor denne endringen?

 • Det skal være enkelt å bli medlem i våre lokale barnegrupper. Innmelding og betaling av kontingent gjøres nå av foresatte i dette innmeldingsskjemaet *, betaling gjøres med kort eller VIPPS.
 • Vi ønsker at våre ledere skal bruke mindre tid på administrasjon og mer tid med barna.
  Når Søndagsskolen Norge sentralt står for innkreving, årlig påminnelse og trekk av kontingent, slipper ledere å føre medlemslister og kreve inn kontingent.
 • Med en felles løsning kan Søndagsskolen Norge lettere bistå gruppene med medlemsrekruttering og ressurser knyttet til medlemskap.
 • Vi ønsker mer kontinuitet i medlemskap. Et medlemskap kan vare til fylte 26 år. Med ny kontingentordning tror vi mange medlemmer blir værende lengre. Det vil også slå positivt ut i de lokale gruppene der medlemsmassen forhåpentligvis vil øke.
 • Når foresatte selv oppgir opplysninger om medlemmet, har vi mer kontroll på at opplysningene er korrekte

Scan QR-koden med mobilkameraet for å komme rett til innmeldingsskjemaet:

Plakat med QR-kode og informasjon til foresatte om innmelding (skriv ut og fyll inn):

Plakat_medlemskap

Mer om innmelding og kontingent

 • Foresatte registrerer selv barna i innmeldingsskjemaet . Betaling gjøres med kort eller Vipps underveis i registreringen, eller det kan opprettes fast betalingsavtale via Vipps eller AvtaleGiro.
 • Man kan være betalende medlem til fylte 26 år, men foresatte kan kun betale for medlemskapet så lenge barnet bor hjemme.
 • Opplysningene i innmeldingsskjemaet oppgis kun ved første gangs innmelding.
 • Personopplysningene til foresatte brukes kun ved innkreving av kontingent, eller i en beredskapssituasjon. I tillegg kan foresatte motta informasjon på e-post fra gruppen som barnet er medlem i.*

Overgangsordning
I 2022, som et overgangsår, må barnet meldes inn via innmeldingsskjemaet, selv om det er medlem fra før. Deretter står de som medlemmer til de foresatte selv melder dem ut via sin lokale hovedleder, via oss sentralt, eller ved at de avslutter sin faste betalingsavtale i Vipps.

Kontingentsats
Kontingenten på 50 kroner i året går til Søndagsskolen Norge sentralt, men for hvert betalende medlem får gruppen tilbake ca 200 kroner i frifondstøtte pluss 1000 kroner per gruppe ved levert årsrapport. Siden mange medlemmer i dag ikke betaler kontingent, vil mange grupper ved ny ordning få en bedre økonomi.

Høyere kontingentsats enn 50 kroner
Enkelte grupper trenger en høyere kontingent til drift, eller fordi de søker kommunal støtte som fordrer høyere sats. Hovedleder registrerer ønsket kontingentsats i MinSide, og satsen vises automatisk når man velger den aktuelle gruppen i innmeldingsskjemaet. 

 Summen dere velger utover 50 kroner, vil bli ført over til gruppens konto kvartalsvis. For eksempel: Er kontingenten 200 kroner, går 50 kroner sentralt og 150 kroner tilbakebetales til gruppen. 

Fristen for å endre kontingentsats i 2022 er 1. september. På nyåret blir det mulighet for å velge ny sats for 2023. 

*All informasjon i vårt system lagres i henhold til gjeldende GDPR (Personvernforordningenpå engelsk General Data Protection Regulation)