- Mer enn bare kjappe meldinger på snap

Siri Lindtveit vil at søndagsskolebarn skal bli møtt i den tiden de lever i, og samtidig få oppleve noe som er større enn den digitale verden, som er «mer enn kjappe meldinger på snap». Hun vil at dagens og fremtidens barn skal få bli kjent med Jesus. Som styreleder i Søndagsskolen Norge leder hun nå arbeidet med å rigge organisasjonen for fremtiden.

Vi møter styrelederen på hovedkontoret i etterkant av et arbeidsmøte om endringsprosessen. Høringsnotater skal ut til kretsstyrene og høstens rådsmøte skal planlegges, og Siri er i sitt rette element.

Når samtalen går over på hennes egne søndagsskoleminner blir hun blank i øynene. –Jeg ble fulgt til søndagsskolen av min mormor. Der fikk jeg gullfisker i garnet og noen knagger å henge troen min på. Det var et fellesskap vi delte i lag, jeg og mormor, hun gav meg det beste, forteller styrelederen fra Stavanger og Klepp. 

"Å, eksisterer dere ennå?"
Siri blir trigget av kommentaren «Å, eksisterer dere ennå?», som hun har fått når hun har fortalt at hun er styreleder i Søndagsskolen Norge. – Jeg vil så gjerne vise verden hva søndagsskolen er i dag, og at vi ikke bare er noe som tilhører fortiden.

Budskapet vi kommer med er så godt at vi med stor frimodighet kan overlevere det til neste generasjon, samtidig som vi stadig må være i bevegelse og endring. Vi skal ta barn på alvor der de er til enhver tid, og gjøre budskapet relevant, samtidig som fokuset på bibelfortellingen fortsatt er det sentrale, sier den engasjerte styrelederen. Siri bruker engasjementet sitt også i rollen som aktiv søndagsskoleleder. 

Ønsker større frimodighet
–Jeg vil at søndagsskolene skal være trygge og gode arenaer for formidling av evangeliet, og at det skal være et tilbud for alle barn. Det høres kanskje litt ambisiøst ut, men jeg vil faktisk at alle barn i Norge skal få høre om Jesus, sier Siri. Hun er ambisiøs, for i Norge er det 757 000 barn i alderen 1–12 år*, og ca. 35 000 av dem går på søndagsskole. Derfor er det ikke bare organisasjonelle endringer som står på agendaen til styrelederen, men også fokuset på oppstart av nye søndagsskoler.

Hun mener dagens samfunn ofte fremstiller tro som noe privat, og at det kan være til hinder for frimodigheten. –Jeg tror søndagsskolearbeidet har vært med på å synliggjøre Gud, og at det har hatt en betydning for at vi er et kristent land og for enkeltmenneskers tro. Det relasjonelle er dessuten veldig viktig i søndagsskolearbeidet. Derfor ønsker jeg at vi skal bli mer frimodige om troen vår, avslutter Siri Lindveit. 

*Tall fra Statistisk Sentralbyrå

Støtt oss  Gi en gave