Søndagsskole i nabolagets barnehage

– Vi tror det er litt lavere terskel for å komme i en søndagsskole som ikke er i kirken, sier familiene som driver nabolagssøndagsskole i Eidsvoll.

Tekst: Ingunn Marie Ruud, KPK

Klokka nærmer seg 10 om morgenen, en nydelig og skyfri søndag i februar i grunnlovsbygda Eidsvoll. Utenfor Råholt kirke hviler det fortsatt en stille søndagsro. Men noen hundre meter bortenfor kirken, utenfor den lokale barnehagen, begynner biler å fylle opp parkeringsplassen og barn i alle aldre løper inn. Her holder nemlig Vestenga søndagsskole til.

– Vi starter tidlig slik at folk som vil ut på tur, eller har andre planer på søndagen skal kunne rekke det også, forteller Tonje Jensen. Sammen med familiene sine startet hun og Beate Hvale denne søndagsskolen for over 4 år siden. Etter hvert ble også Marianne Sjaastad en del av teamet som driver søndagsskolen.

Vestenga søndagsskole er ikke knyttet til en kirke med gudstjenester. De er en såkalt nabolagssøndagsskole og møtes en gang i måneden i lokalene til Læringsverkstedet barnehage. Selv hører familiene til pinsemenigheten Håpet. – Det var litt tilfeldig at vi valgte å ikke knytte oss til en kirke. Det er ingen søndagsskole i den lokale kirken, men vi har hørt at presten der anbefaler oss til foreldre under dåpssamtalene, sier Hvale.

Savnet tilbud
Mødrene forteller at de har gode minner fra søndagsskole da de selv vokste opp og at de savnet et slikt tilbud for sine egne barn. – Vi var i samtale med forskjellige naboer om trosspørsmål og så at her var det mulighet for å starte noe, forteller Jensen. Kvinnene trykket opp flyers som de la i postkassene i nabolaget på Vestenga, men var usikre på om noen ville komme da de startet nabolagssøndagsskolen.

– Vi var redd det bare ville bli våre egne to familier, men allerede første gangen kom det over 20 stykker, forteller Jensen. Nå kommer det rundt 30-50 barn og foreldre hver gang søndagsskolen samles. – Til sammen var det over 70 ulike barn innom søndagsskolen i løpet av fjoråret, forteller Jensen. Mødrene forteller at mye av suksessen bygger på å ha gode relasjoner til naboene sine.

Små og litt større barn, og flere voksne, følger ivrig med under søndagsskolen: 

Lavere terskel
Hvale og Jensen forteller at mange av barna og foreldrene som kommer på søndagsskolen ikke har noen sterk kirketilknytning fra før.

– Vi tror det er litt lavere terskel for å komme i en søndagsskole som ikke er i kirken. Mange av barna har gått i denne barnehagen og opplever det som et trygt sted, sier de. De forteller at klassekamerater som med en viss skepsis ble med noen til søndagsskolen etter hvert har begynt å komme på egen hånd og både synger med og hører etter på andaktene. – Nå kommer det også folk fra andre steder og nabokommuner til og med. Her er det rom for alle, sier Hvale.

Tonje Jensen kommer med et godt råd:

– Hvis noen ønsker å starte søndagsskole er å bare kaste seg ut i det. Ikke vent i flere år på at alt skal komme på plass. Bare begynn med det du har.

Eget opplegg
Søndagsskolen Norge har til sammen rundt 1200 registrerte søndagsskoler. Blant disse finnes flere nabolagssøndagsskoler som møtes i hjem eller andre egnede lokaler.

– Nabolagssøndagsskoler er noe som har eksistert lenge, men som kanskje ikke alle er klar over finnes, sier kommunikasjonssjef Guro Louise Abrahamsen i Søndagsskolen Norge. Nå i vår lanserer Søndagsskolen Norge et nytt skreddersydd opplegg for slike søndagsskoler med utgangspunkt i bladet Barnas. – Vi ønsker å tilrettelegge mer for små grupper som møtes andre steder enn i kirkene, sier Abrahamsen.