Søndagsskole på en hverdag

–Vi fant ingen som ville drive søndagsskole videre på søndager, og mange familier er opptatt i helgene, derfor ville vi prøve på en hverdag og startet torsdagsklubben, forteller Silje Sørebø, sogneprest i Jølster.

Sammen med Marta Fimreite er hun leder for torsdagsklubben i Jølster. Samlingene starter  i kirkerommet med sang, bønn og bibelfortellinger. Deretter har de leker eller formingsaktiviteter, og avslutter med felles kveldsmat. 

Bli kjent med bibelfortellingene
– Min motivasjon for å ha torsdagsklubben er at barn skal få lov til å bli kjent med bibelfortellingene, og få et fellesskap sammen med andre som tror og ber, sier Silje. Torsdagsklubben består av barn i alderen 4 til 8 år, der de minste barna gjerne har med seg foreldre. I tillegg til de to hovedlederne Silje og Marta, har de hatt med noen konfirmanter som hjelpeledere, og foreldrene hjelper også til. 

Offensiv markedsføring
I forkant av oppstart sendte den lokale menigheten ut invitasjon i posten til den aktuelle målgruppen for torsdagsklubben. Initiativtakerne fikk også lov til å dele ut lapper via skolen, og de hang opp plakater i nærområdet. –Hvis du synes det er viktig at barn får høre bibelfortellingene og får et fellesskap, så synes jeg absolutt du bør gjøre et forsøk på å starte søndagsskole, sier sognepresten. 
- Passer det ikke med søndagsskole på søndag, så hvorfor ikke ta en hverdag, slik vi har gjort i Jølster!

Siljes tre tips for oppstart:
1.     Gjør det enkelt og på din måte
2.     Måltidsfellesskapet er en fin ting både for barn og voksne
3.     Lytt til barna, ofte har barna gode ideer til leker og annet de har lyst til å gjøre