Søndagsskolen vil inkludere alle barn

Å tilrettelegge formidling for alle funksjonsnivå handler om hvem vi er og hva vi tror på, og å føle seg velkommen slik en er, mener søndagsskoleleder og far Sigbjørn Gilje Eikrem.

Av: Ingunn Marie Ruud, KPK

I Søndagsskolen Norge har de laget et eget prosjekt med veiledere for hvordan man kan inkludere og tilrettelegge for barn med ulike funksjonsnivåer.

Sigbjørn Gilje Eikrem er søndagsskoleleder og far til Anna på fem år som har Downs syndrom. Han er veldig fornøyd med Søndagsskolens satsing.

– Det handler ikke bare om å være snill, men om hvem vi er og hva vi tror på. Gud kaller oss til å være hans barn. Det er ikke en kunnskapskonkurranse, men handler om å være velkommen slik du er, sier han til Kristelig Pressekontor (KPK).

I søndagsskolen han leder er det flere barn med Downs syndrom. For dem er det særlig språket som må tilrettelegges.

– I kirken er det gjerne behov for et annet type språk enn ellers, og jeg følte jeg kom litt til kort når jeg skulle formidle budskapet her. Det systematiske materiellet til Søndagsskolen, med tegn til tale vi kan bruke i formidlingen, treffer derfor veldig godt, forteller Gilje Eikrem.

Bortviste autist

Da en autistisk niåring i juni ble bedt om å forlate gudstjenesten i King’s College Chapel i England, startet en debatt om hvorvidt barn med ulike utfordringer var velkomne i kirken, skriver Religion News Service (RNS). Kirken har siden beklaget bortvisningen.

– Det er leit å høre om barn som blir sendt hjem og ikke føler seg ønsket. Vår visjon er Jesus til barna, og da tenker vi det gjelder alle barn, men vi spør oss selv om vi klarer å nå ut til alle, sier søndagsskolekonsulent Kristin Eide til KPK.

Hun er prosjektansvarlig for prosjektet «Sprell Levende for alle funksjonsnivå» der det de siste to årene er utarbeidet veiledninger som skal gjøre det enklere for søndagsskoleledere å legge til rette for barn med særlige utfordringer.

Gilje Eikrem har kun opplevd at datteren har vært velkommen og ønsket i menigheter i Norge og håper hendelsen i England var et uhell.

– Hva ville Jesus gjort? Neppe det samme. Mange var ekskludert på Jesu tid, men han tok dem inn, sier søndagsskolelederen som også sitter i styret til Søndagsskolen Norge.

Tydelighet og forutsigbarhet

I tillegg til god dialog med foreldrene til de barna som trenger spesiell tilrettelegging er det et særlig ønske at Søndagsskolen skal være tydelig og forutsigbar.

– Dette kan oppleves som mer inkluderende og trygt også for alle andre, sier Eide.

Hun er opptatt av at det å tilrettelegge for ett barns spesifikke behov ikke vil gå ut over de andre barna i gruppen, men tvert om kan være en berikelse for dem.

– Vi oppfordrer søndagsskoler til å bruke for eksempel tegnsetting uansett behov. Tegnene tydeliggjør ordene for alle barna og vi har fått positive tilbakemeldinger fra barn på dette, sier Eide.

Dette opplever Gilje Eikrem at stemmer når de bruker tegnsatte forbønner og bibelvers.

Tegnene har ofte en symbolikk som formidler innholdet sterkere og barna får en helt annen konsentrasjon.

– Tegnene har ofte en symbolikk som formidler innholdet sterkere og barna får en helt annen konsentrasjon. Tegnene minner oss om hva teksten egentlig handler om og inkluderer alle, sier han og legger til at han tror barn med innvandrerbakgrunn også kan få god nytte av tegn til tale.

Mest konsentrasjons- og atferdsvansker

En undersøkelse Søndagsskolen gjennomførte blant sine søndagsskoleledere høsten 2018 viste at 23 prosent av dem har opplevd å ha barn på søndagsskolen som krever spesiell tilrettelegging.

– Samtidig er det svært få som sier de har barn i sine grupper som har utfordringer med syn, hørsel, språk eller motorikk. Det får oss til å undre oss hvorfor disse barna ikke kommer til oss og vi ønsker å få ut informasjon om at de er hjertelig velkomne, sier Eide.

Over halvparten av søndagsskolelederne i undersøkelsen hadde erfaring med barn med konsentrasjonsvansker, sosiale vansker eller atferdsvansker.

– Vi er opptatt av hva de trenger og har valgt å fokusere på vanskene barna har fremfor diagnosene. Det er mye bra som allerede gjøres, men vi ser at det også er et behov for veiledning, sier Eide.

Ønsker menighetene med på kurs

Gilje Eikrem har opplevd at andre i menigheten også har vist interesse for denne typen tematikk og ønsker å ta i bruk for eksempel tegn til tale.

Fremover skal Eide sammen med søndagsskolekonsulenter over hele landet holde kurs for søndagsskoleledere i å tilrettelegge for alle. Hun håper også andre blir med på kurset.

– Det hadde vært fantastisk om andre i menighetene også ble med på kurset. Det er viktig å stå sammen som menighet om hvordan vi møter alle familier på best mulig måte, sier hun.

– Hvordan vi tar imot barn og familier med spesielle behov handler mye om våre egne holdninger og hvordan vi ser oss selv. Vi vil fremheve at vi har ulike ressurser og viktigheten av å se barna slik de er. Gud elsker oss alle og har skapt oss forskjellige. KPK