Sprell Levende agenter og Gullivergjeng

Det nye og reviderte Sprell Levende er rett rundt hjørnet! 

Her er litt om hva abonnentene kan se fram til når den nye pakka sendes ut rundt nyttår. 

To målgrupper
Sprell Levende består av opplegg for aldersgruppen 3-9 år, oppdelt i gruppene Gullivergjengen (3-5 år) og Agentklubben (6-9 år). Oppdelingen blir tydeligere i det nye Sprell Levende, med egne tekstveiledninger og mer tilrettelagte samlinger for aldergruppene. For grupper som har barn i begge målgruppene, er det i veiledningene tips og forslag til hvordan man kan kombinere de to oppleggene.

Abonnementer
Alle grupper som abonnerer på en eller annen form av Sprell Levende, får med vårpakken 2022 opplegg til både Gullivergjengen og Agentklubben. De tidligere MINI- og NETT-abonnementene utgår. Fra nå er alle abonnementer både fysiske og digitale. Etter å ha prøvd ut det samlede Sprell Levende, blir det mulig å bare abonnere på én av målgruppene (enten Gullivergjengen eller Agentklubben). Nærmere informasjon om dette sendes alle abonnenter.

Gulliverbobla

Én av nyhetene for Gullivergjengen er samlingsdelen Gulliverbobla. Sprell Levende har fokus på undring over bibelfortellingene, at barna får møte fortellingene ut fra eget perspektiv og egen tro. Dette kan være vanskelig å få til for de minste barna, så her får vi hjelp av fisken Gulliver. Til hver samling er det en film i to deler, hvor Gulliver fiskosoferer over bibelfortellingen og introduserer dagens aktivitet eller oppdrag. 

Med opplegget følger det også en Gulliver-hånddukke og manus til alle gulliverboble-filmene. Dermed kan de som ønsker det, gjennomføre gulliverbobla selv. 
Se en smaksprøve på en Gulliverboble-film her!

Agentboka
Alle agenter får sin egen Agentbok. Her samler de bibelfortellinger og supersetninger og finner svar på oppdrag. Bruken av Agentboka utgjør undring og aktiviteter på alle samlinger. Etter hvert som agenten har vært på flere samlinger, blir boka en journal over hva man har hørt og lært. Boka brukes også til bønn og til å tilegne seg grunnleggende bibelkunnskap. 

  
Sprell Levende på mobilen
Planleggeren har siden 2012 vært en plattform for planlegging av samlinger og nedlasting av ressurser. For å legge bedre til rette for mobilbruk, er planleggingsfunksjonene tatt bort, og erstattet av en ren plattform for strømming og nedlasting. Man kan som tidligere laste ned ferdige tekstveiledninger og øvrige ressurser til PC og Mac. I tillegg blir det nå mulig, med mobilen i hånda, å bruke plattformen til strømming av film, bilder og lyd, eller for tekstmanus, direkte på samlingen. 

Samtidig med denne oppgraderingen, fases Ressurs-CD og -DVD ut. Mangler man teknisk opplegg for nedlastning og avspilling, blir det mulig å bestille en minnepenn med alle ressursene.

Lurer du på noe vedrørende det nye Sprell Levende, send en e-post til sprell-levende@sondagsskolen.no .