Vekst av søndagsskoler i Vestfold

Familiesamling, lørdagsklubb, søndagsskole... Navn og form på barnegruppene er mange, men en ting har de felles: Her samles barna for å lære om bibelfortellingene og bli kjent med Jesus!  Flere nye barnegrupper i Vestfold har hatt oppstart dette året.

–  Vi heier på alle som vil åpne stua si, eller kirken sin for en liten gjeng barn. Vi er så takknemlige for ledere som går i tro og starter nye små eller store barnegrupper. De sår frø med stor spirekraft! sier kretskonsulentene Irene Gundersen og Ingunn Johnsen, som gjerne tar en prat med de som vil starte en barnegruppe! 

Ønsker å gi barna muligheten til et liv med Jesus
Vi spurte noen av de som nylig har startet opp en gruppe i sin menighet, om motivasjonen deres for å ta den viktige jobben som søndagsskoleleder. 

–Alle barn fortjener å ha et kristenfelleskap med andre barn. Jeg ønsker å gi barna muligheten til å ha et liv med Jesus i hjertet sitt, sier Jeanette Meyer, nyansatt menighetspedagog i Sandefjord kirke. Det aller første hun gjorde da hun begynte i jobben, var å melde inn en ny søndagsskole i Søndagsskolen Norge. Og i slutten av oktober møttes Søndagsskolen i Sandefjord kirke for første gang. Barna der har et helt kapell å boltre seg i, som er ominnredet og dekorert med tanke på nettopp dem. 

Inspirekirken er en forholdsvis ny menighet i Horten. Da de så hvor mange barn som kom til gudstjeneste på søndagene, ble det opplagt at de måtte ha et eget tilbud for dem. –Vårt ønske er at barna får en sterk identitet i Jesus, forteller søndagsskoleleder Ellen Davis Haugen. –Etter å ha drevet en stund med eget opplegg, meldte vi oss inn i Søndagsskolen Norge i år og har fått masse god hjelp og støtte - og vi er veldig fornøyd med Sprell Levende-opplegget!

 Odd Gjerpe er leder i barnegruppa Betweens: –Jeg registrerte tweens (barn fra ca 10-14 år) som ikke alltid så veldig happy ut for å være med til kirken. Jeg ønsket at de skulle få noen voksenforbilder ut over foreldrene, som de kunne møte både i kirken og på kveldene. Linken mellom litt tøffe onsdagskvelder (gruppa har blant annet hatt rallycross og snekring på programmet) og søndag formiddag gjør noe med ungene, var min visjon.  

Karl Olav Skilbreid er prest i Færder, en av menighetene som har fått sving på søndagsskolen igjen, takket være frivillige ildsjeler. – Vi er mange som er glade for at søndagsskolen starter opp igjen. I søndagsskolen får barna bibelfortellingene formidlet på en levende måte, og det er flott at voksne og barn kan møtes på søndagen med gudstjenesten som utgangspunkt. 

–Det fantes ikke noe kontinuerlig kristent barnearbeid i bygda hvor vi bor, og det ville jeg gjøre noe med, forteller Møyfrid Sørestad Hem, som leder søndagsskolen Sprell Levende i Lardal. –Jeg ønsker at mine og andres barn skal få vokse opp i et kristent miljø der de kan få troserfaringer som styrker deres forhold til Gud. 

Fantastisk hvordan barna tar imot Guds ord
– Hvordan opplever dere å stå i denne tjenesten og å møte barna i søndagsskolen?
– Givende, gledesfullt og engasjerende! Det gir meg mange gode refleksjoner. Jeg håper og ønsker å være en person som barna føler seg trygg med, og at de føler at jeg har lyst til å være sammen med dem. For det har jeg virkelig! sier Jeanette.

Å være søndagsskoleleder er givende, gledesfullt og engasjerende!

Ellen istemmer: – Det er både morsomt og utfordrende å være leder. Hvordan fange oppmerksomheten til en stor gruppe barn i ulik alder? Hvordan sørge for at det som blir formidlet har tyngde og gir barna et fundament for resten av livet - samtidig som det skal være gøy å være der?
Jeg erfarer ofte at Gud gir visdom når jeg legger opp samlingen, slik at alle som er der blir sett og hørt. Det er fantastisk å oppleve hvordan barna tar imot Guds ord, stiller spørsmål og går rett på sak - jeg blir ydmyk av dybden på funderingene deres, samtidig som deres tillit til Far er urokkelig fast. 

–Som leder kan jeg være et forbilde for tweens, de møter kristne voksne som bryr seg, og som ser dem. Tweens gir meg håp for fremtiden og den kirken jeg er så glad i, sier Odd.   

Vær deg selv!
–Hva er ditt beste tips til en som har lyst til å starte en gruppe men er usikker på hvordan?

–Ta kontakt med  kretskonsulenten din i Søndagsskolen Norge, eller andre søndagskoler i nærheten. Knytt til deg andre som også vil være med, råder Jeanette Meyer. –Søndagskole er morsomt og lærerikt både for voksne og barn, men det krever litt arbeid for å starte opp, og å holde det i gang. Søndagsskolen Norge har heldigvis masse flott materiell, i tillegg til støtte og veiledning. 

Det sier Møyfrid Sørestad Hem seg enig i. –Og selv om man er alene lokalt blir man likevel del av noe større i søndagsskolefellesskapet - og det merkes! 

Odd Gjerpe tror det også er lurt å få med flere som brenner for saken, helst med litt andre «gener og håndlag» og annen erfaring enn ham selv. –Alder og kjønn eller status for øvrig er ikke viktig. Og tips gjerne lederne i organisasjonen eller menigheten din før dere setter i gang.

–Ha tro på at sannheten i bibelhistoriene fenger barna! Vær deg selv og elsk barna, tilføyer Ellen Davis Haugen.

Foto: 1) Ill.foto 2) Kapellet, Sandefjord kirke 3) Betweens på snekkerverkstedet 4) Inspirantene lager fruktdyr