– Vi måtte jo gjøre noe

De siste ukene har mange menigheter og forsamlinger utvist stor kreativitet for å tilpasse seg en tid hvor det ikke har vært mulig å samles fysisk. Ålgård baptistmenighet på Jæren er en av dem, de har også laget digital søndagsskole!

Camilla Oseland er menighetsarbeider i Ålgård baptistmenighet, og har vært engasjert i menighetens søndagsskole i nesten 12 år. De siste ukene har ikke vært noe unntak. Men formen på søndagsskolen har vært helt annerledes. Camilla har sammen med andre medarbeidere og frivillige lagt mye arbeid og engasjement i å lage søndagsskole på Facebook.

 Vet ikke hvor lenge dette varer
– Da nedstengingen av Norge var et faktum i midten av mars, visste jo ingen hvor lenge dette ville vare. Men vi fant ganske snart ut av vi måtte gjøre noe, dermed satte vi i gang med å tenke digital søndagsskole, forteller Camilla. Hun er vanligvis frivillig i søndagsskolen, men den siste tiden har hun vært hovedansvarlig og brukt en stor del av arbeidstiden sin på å lage søndagsskole- og gudstjenestesendinger. For det er tidkrevende arbeid, med planlegging, filming og redigering før sendingene er klare. 

Utviklet seg underveis
Den digitale søndagsskolen kom i gang raskt, og har utviklet seg underveis. Men tidsrammen er uansett maks en halv time. – Det holder når man får det på skjerm, mener Camilla.
– Vi deler sendingene, med halvparten søndagsskole og halvparten gudstjeneste for voksne. Det er slik vi pleier å gjøre det til vanlig også i våre gudstjenester.

Det har vært fint å engasjere flere til å bidra. Noen av barna har spilt inn sanger, noen har bidratt med andakt, og andre igjen har bidratt med sprell og aktiviteter. Gunn-Rita Nedrebø (bildet under) er en av de frivillige som har deltatt. Og Inger Lise Salvesen, til venstre på øverste bilde, står for filming av søndagsskoledelen av sendingene. 

I tillegg til de ukentlige sendingene, legges det ut litt andre ting på søndagsskolens  Facebook-side – aktiviteter, musikkvideoer eller bønneemner. Så har vi også minnet om Jonas og Julies søndagsskolechat fra Søndagsskolen Norge. 

Sprell Levende og verdier
Søndagsskolen i Ålgård baptistmenighet bruker læringsverktøyet Sprell Levende, og det var naturlig å bruke materiellet i den digitale søndagsskolen også.
– Det er jo veldig bra at det barna nå ser på Facebook, er gjenkjennelig for de som vanligvis går på søndagsskolen. I vår har vi tatt for oss menighetens verdier og visjon i søndagsskolen, og det har vært fint å bruke ressursene fra Sprell Levende også i disse temasamlingene. Og skattkista er jo nærmest obligatorisk:

Holder kontakten
I Ålgård baptistmenighet er et sted mellom 70-100 barn totalt med i søndagsskolen, som er delt i fem ulike grupper ut fra alder. Og en god gjeng med slushere er med som hjelpeledere.

– I disse tider holder vi kontakt gjennom Facebook, hvor de som ønsker kan ta kontakt og få søndagsskoleblad og andre ressurser i postkassen. Vi har sendt ut noen fellesmeldinger, ellers går det jo litt på bekjentskaper, de som kjenner hverandre har selvsagt kontakt med hverandre. Så har vi jo Facebookutleggene som mange ser på. Og jeg har fått høre at både barn og voksne synes det de får der er bra, smiler Camilla. Noen av barna syntes det var gøy å få være med og lage sending også!

Ekstra ansvar for hjemmene
Hun fortsetter: - Det er klart det blir litt ekstra ansvar for foreldrene nå, det er de som må ta responsen og spørsmålene fra barna i forbindelse med søndagsskolen. Tro på hjemmebane er viktigere enn noen gang! Fordelen for oss er at mange av foreldrene pleier å være med barna på søndagsskolen, og derfor kjenner de godt til innhold og form fra før. Da kan det være lettere å snakke med barna nå også om det de får høre.

Støtt oss  Gi en gave