Våre Søndagsskoler

Arendal Frikirke, søndagsskolen

E-post: marie.kvalbein-olsen@frikirken.no

Krets: Aust-Agder

Barbu Søndagsskole

E-post: vibeke.tobiassen@agderkirken.no

Krets: Aust-Agder

Barnekirken

E-post: astrilars@gmail.com

Krets: Aust-Agder

Birkeland Frikirke

E-post: sybjorva@online.no

Krets: Aust-Agder

Birkeland Søndagsskole

E-post: rmollestad@hotmail.com

Krets: Aust-Agder

Bøylestad og Bøylefoss Søndagsskole

E-post: gtbaarsen@gmail.com

Krets: Aust-Agder

Din Søndagsskole

E-post: jorunn_99@yahoo.no

Krets: Aust-Agder

Eide Søndagsskole

E-post: gunborgelizabeth@hotmail.com

Krets: Aust-Agder

Engesland søndagsskole

E-post: llsolas@icloud.com

Krets: Aust-Agder

Fevik Søndagsskole

E-post: iwl@grimstad.kirken.no

Krets: Aust-Agder

Støtt oss  Gi en gave