Søndagsskolefondet

Fondet skal være tilgjengelig for følgende organisasjoner:

  • Søndagsskoler og barnegrupper innmeldt i Søndagsskolen Norge og som tilhører Søndagsskolen Buskerud Krets
  • Søndagsskolen Buskerud, kretsstyret

Fondet skal være tilgjengelig til følgende formål:

  • Arrangementer som er utadrettet* i regi av en eller flere søndagsskoler eller barnegrupper
  • Arrangementer som er utadrettet* i regi av Søndagsskolen Buskerud krets eller
  • Særskilte formål**

*Arrangement som er utadrettet – arrangement som har som formål å rekruttere flere barn til å bli med i en lokal søndagsskole/barnegruppe.
 Arrangement som har som formål å starte opp nye søndagsskoler/barnegrupper.
 Arrangement som dekker bredt og inkluderer alle søndagsskolebarn i kretsen.
 ** Særskilte formål: Utgifter ifm lederkurs, SLUSH-kurs og andre godt begrunnede formål og som følger Søndagsskolen Norges visjon Jesus til barna.

Søknad:
 1.    Søkere som oppfyller organisasjons- og formålskravene nevnt over kan søke kretsstyret om tilskudd på inntil kr. 7500 per formål.
 2.    Kretsstyret kan til sammen fordele inntil kr. 25.000 pr. kalenderår.
 3.    Søknadsfrister: 31. januar og 30. september.
 4.    Svarfrist og utbetaling: 28. februar og 31. oktober
 Søknaden sendes til: Søndagsskolen Buskerud krets v/leder.

ezembed

Støtt oss  Gi en gave