Søndagsskolefondet

Fondet skal være tilgjengelig til følgende organisasjoner:

  1. Søndagsskoler og barnegrupper meldt inn i SØNDAGSSKOLEN NORGE og som tilhører SØNDAGSSKOLEN Buskerud Krets
  2. SØNDAGSSKOLEN Buskerud Kretsstyre

Fondet skal være tilgjengelig til følgende formål:

  1. Arrangementer som er utadrettet* i regi av en eller flere søndagsskoler eller Barnegrupper,
  2. Arrangementer som er utadrettet* i regi av SØNDAGSSKOLEN Buskerud krets eller
  3. Særskilte formål**

*Arrangement som er utadrettet – arrangement som har som formål å rekruttere/få med flere barn til å bli med i en lokal søndagsskole / barnegruppe.
Arrangement som har som formål å starte opp nye søndagsskoler /barnegrupper.
Arrangement som dekker bredt og inkluderer alle søndagsskolebarn i kretsen.
** Særskilte formål – Utgifter ifm lederkurs, SLUSH kurs, og andre godt begrunnet formål og fordrer SØNDAGSSKOLEN NORGEs visjon Jesus til barna.
Søknad:
1.    Søkere som oppfyller organisasjons- og formålskravene nevnt over kan søke kretsstyret om tilskudd på inntil kr. 7500 per formål.
2.    Kretsstyret kan til sammen fordele inntil kr. 25.000 pr. kalender år.
3.    Søknadsfrister: 31.januar og 30. september.
4.    Svarfrist og utbetaling: 28. februar og 31. oktober
Søknaden sendes til: SØNDAGSSKOLEN Buskerud krets v/ leder.

 

Støtt oss  Gi en gave