Våre søndagsskoler

Bethlehem Eritreisk pinse menighet

E-post: mussietse@yahoo.com

Krets: Hedmark

Eltedalen Søndagsskole

E-post: eltedalenmisjonsforening@hotmail.com

Krets: Hedmark

Hamar frikirkes søndagssk. (Jubelgjengen)

E-post: helenesandb@gmail.com

Krets: Hedmark

Hof søndagsskole

E-post: hilde.vatnar.olsen@sondagsskolen.no

Krets: Hedmark

Lørdagsklubben i Ringsaker

E-post: ilangmoen@gmail.com

Krets: Hedmark

Lørdagsklubben Unik

E-post: mr253@kirken.no

Krets: Hedmark

Mesnali Lørdagsklubb

E-post: inger@ringsbu.net

Krets: Hedmark

Rendalen barneklubb

E-post: liv.tone@fjellnett.no

Krets: Hedmark

Solør Barnegospel

E-post: linda.ostby@hotmail.com

Krets: Hedmark

Stange Frikirkes Søndagsskole

E-post: claire@nyen.no

Krets: Hedmark

Støtt oss  Gi en gave