Kretsblad

I Søndagsskolene og på kretsplan på Haugalandet og i Sunnhordland skjer det mye spennende!

Vi gir ut meldingsbladet Såkornet fire ganger i året for å fortelle om noe av alt det som skjer.

Vi er så heldig å motta sponsorstøtte fra endel lokale firma. I bladet står logoene deres. Vil ditt firma støtte søndagsskolen? Ta kontakt med Elisabeth på ks@sondagsskolen.no eller tlf 95274976

Såkornet sendes  søndagsskolelederne på mail. Du kan lese Såkornet her:

Har du lyst å få det tilsendt på mail? Da sender du en mail om det til oss.

Såkornet nr 2.2017. Såkornet nr 1, 2017 Såkornet nr. 3.2017 såkornet 4.2017. Såkornet nr 1. 2018 Såkornet nr. 2.2018 Såkornet nr. 3 -2018 Såkornet nr 4.2018 Såkornet 1-19 såkornet Juni 2019

Støtt oss  Gi en gave