Våre søndagsskoler

12-14 year old class, ALC

E-post: kmandev@online.no

Krets: Oslo/Akershus

3-5 year old class, ALC

Krets: Oslo/Akershus

6-8 year old class, ALC

E-post: kmandev@online.no

Krets: Oslo/Akershus

9-11 year old class, ALC

Krets: Oslo/Akershus

Auli søndagsskole

E-post: iistad@online.no

Krets: Oslo/Akershus

Babysang-Kolbotn

E-post: mr823@kirken.no

Krets: Oslo/Akershus

Baluba

E-post: ia397@kirken.no

Krets: Oslo/Akershus

Barnesang

E-post: mr823@kirken.no

Krets: Oslo/Akershus

Bekkelaget søndagsskole

E-post: post.bo.oslo@kirken.no

Krets: Oslo/Akershus

Bryn Menighets søndagsskole

E-post: sikke_hermansen@hotmail.com

Krets: Oslo/Akershus

Støtt oss  Gi en gave