Leirsted

Søndagsskoletunet Omlid i Sirdal eies av en stiftelse oppnevnt av SØNDAGSSKOLEN Rogaland krets.

Stedet leies ut til søndagsskoler, foreninger, lag og privatpersoner. Henvendelse om utleie er på mail:post@omlidleir.no
Søndagsskoletunet har to hus:
Hovedhuset har kjøkken, møtesal/spisesal, oppholdsrom og toaletter. Det er i tillegg et rom med 4 køyer.
Internatbygget har 7 rom med til sammen 32 køyer. I tillegg er det stue med et lite kjøkken, toaletter, vaskerom og dusjer.
Det er totalt 36 køyer på anlegget.

Støtt oss  Gi en gave