Leirsted

Søndagsskoletunet Omlid i Sirdal eies av en stiftelse oppnevnt av SØNDAGSSKOLEN Rogaland krets.

Stedet leies ut til søndagsskoler, foreninger, lag og privatpersoner. Henvendelse om utleie til kretskontoret på tlf 992 97 391 eller mail: rogaland@sondagsskolen.no
Søndagsskoletunet har to hus:
Hovedhuset har kjøkken, møtesal/spisesal, oppholdsrom og toaletter. Det er i tillegg et rom med 4 køyer.
Internatbygget har 7 rom med til sammen 32 køyer. I tillegg er det stue med et lite kjøkken, toaletter, vaskerom og dusjer.
Det er totalt 36 køyer på anlegget.

Støtt oss  Gi en gave