Våre søndagsskoler

10-13 klubben

Kontaktperson: Siv Mari Halvorsen

Telefon: 95202037

E-post: sh864@kirken.no

Krets: Rogaland

Askvik Søndagsskule

Kontaktperson: Anne Kari Øygard Dale

Telefon: 48038690

E-post: oladal2@online.no

Krets: Rogaland

Austrått Søndagsskole

Kontaktperson: Ragna B. Skårland

Telefon: 92408731

E-post: rs592@kirken.no

Krets: Rogaland

B-tween 2005

Kontaktperson: Åslaug Lindland

Telefon: 93007208

E-post: aal@haa.kyrkja.no

Krets: Rogaland

B-tween 2006

Kontaktperson: Åslaug Lindland

Telefon: 93007208

E-post: aal@haa.kyrkja.no

Krets: Rogaland

Babysang - Nærbø Kyrkje

Kontaktperson: Åslaug Lindland

Telefon: 93007208

E-post: aal@haa.kyrkja.no

Krets: Rogaland

Babysang Hillevåg

Kontaktperson: Solveig Høyland

Telefon: 99643224

E-post: sh625@kirken.no

Krets: Rogaland

Babysang Stokkalandsmarka

Kontaktperson: Solveig Høyland

Telefon: 99643224

E-post: sh625@kirken.no

Krets: Rogaland

Babysanggruppe 2

Kontaktperson: Åslaug Lindland

Telefon: 93007208

E-post: aal@haa.kyrkja.no

Krets: Rogaland

Barna i gata

Kontaktperson: Anna Helland Bø

Telefon: 99638797

E-post: anna_helland@hotmail.com

Krets: Rogaland

Støtt oss  Gi en gave