Vi tilbyr

SPRELL LEVENDE undervisningsmateriell

BARNAS  søndagsskoleblad

- Leder oppfølging:

Inspirasjonskurs
Sprell Levende kurs for nye brukere
Lederkurs med fokus på de yngste barna  
Temakvelder m.m.    

- SLUSH kurs (Sprell Levende Unge Søndagsskolehjelpere): Ledertreningskurs for 5.-8. klasse

- Vi kan delta på gudstjenester og storsamlinger med preken/ andakt med ulike tema som Fokus på arbeid med barn og unge, Trosopplæring i hjemmet mm.

- Vi kan delta i møte med stab, sokneråd og frivillige

- Utleie av hoppeslott til medlemmer (kr 500) og Gulliverdrakt (gratis). Bistår med PR materiell til utdeling.

- Forbønn: Vi ber for alle søndagsskolene, og tar svært gjerne imot bønneemner

Støtt oss  Gi en gave