Våre søndagsskoler

B-gjengen Søndagsskole, Harstad

Kontaktperson: Helene Karlsen

Telefon: 48036335

E-post: helene1974@gmail.com

Krets: Troms

Evenskjer hverdagsgruppe

Kontaktperson: Sveinung Aarthun Ims

Telefon: 91111949

E-post: sveinungims@gmail.com

Krets: Troms

Finnsnes Kirkes Legoklubb

Kontaktperson: Ruth Astrid Stellmacher

Telefon: 95089912

E-post: soknepresten@lenvik.kirken.no

Krets: Troms

Finnsnes søndagsskole

Kontaktperson: Fredrik Berger

Telefon: 90556779

E-post: fredrbe@online.no

Krets: Troms

Fjellheim søndagsskole

Kontaktperson: Martha Elin Lid

Telefon: 95127287

E-post: marthaelinlid@hotmail.com

Krets: Troms

Grønnåsen menighets søndagsskole

Kontaktperson: Mari Johanne Dahl

Telefon: 48324005

E-post: mari.johanne.dahl@kirken.tromso.no

Krets: Troms

Heggelia Kapell Søndagsskole

Kontaktperson: May Britt Fredheim

Telefon: 95833647

E-post: maybfre@frisurf.no

Krets: Troms

Kroken kirkes søndagsskole

Kontaktperson: Ingrid Karin Berntsen

Telefon: 41445022

E-post: ingrid.berntsen@denlille.net

Krets: Troms

Lundenes søndagsskole

Kontaktperson: Per Sandrup Pedersen

Telefon: 97141426

E-post: per.varmedal@gmail.com

Krets: Troms

Niseungen Barnelag, Kvaløya

Kontaktperson: Kathrine Tolo Vassbø

Telefon: 99370621

E-post: kathrine.vassbo@kirken.tromso.no

Krets: Troms

Støtt oss  Gi en gave