Konsulenten tilbyr

Vi har som mål å inspirere, dyktiggjøre og rekruttere søndagsskoleledere og å starte nye søndagsskoler. Ta kontakt med en av oss om du ønsker å høre mer om dette, ønsker hjelp til å starte opp en søndagsskole eller barnegruppe, eller trenger hjelp til pågående søndagsskolearbeid.

Å holde SLUSH-kurs (Sprell Levende Unge SøndagsskoleHjelpere) er også en prioritert oppgave. Alle kirker som ønsker å holde SLUSH-kurs kan få hjelp til dette.

Kontaktinfo Aust-Agder:
Ragnhild R Gellein v/ Søndagsskolen Norge, Aust-Agder 
Grooseveien 36, 4876 Grimstad
Telefon: 482 85 817
E-post:  aust.agder@sondagsskolen.no

Kontaktinfo Vest-Agder:
Grete T. Askekjær v/ Søndagsskolen Norge, Vest-Agder
Kyrehagen 5, 4520 Lindesnes
Telefon: 413 51 216
E-post:  grete.t.askekjar@sondagsskolen.no

Kontonummer: 8220 02 81701

Kontaktpersoner

Ragnhild R. Gellein

Ragnhild R. Gellein

Aust-Agder
Tlf: 482 85 817
E-post

Grete Askekjær

Grete Askekjær

Vest-Agder
Tlf: 416 53 490
E-post