Våre søndagsskoler Aust-Agder

Bøylestad og Bøylefoss Søndagsskole

E-post: gtbaarsen@gmail.com

Krets: Agder

Lillesand Frikirkes søndagsskole

E-post: ingermalene.daltveit@gmail.com

Krets: Agder

Vik søndagsskole, Grimstad

Skiftenes/Hørte Søndagsskole

E-post: astrid.knutson@outlook.com

Krets: Agder

Grimstad Søndagsskole

E-post: geng@grimstad.kirken.no

Krets: Agder

Risør Frikirkes søndagsskole

E-post: sveinflyt@gmail.com

Krets: Agder

Engesland søndagsskole

E-post: llsolas@icloud.com

Krets: Agder

Herefoss Søndagsskole

Krets: Agder

Hope/Sandnes Søndagsskole

E-post: kgloppe@live.no

Krets: Agder

Fevik Søndagsskole

E-post: iwl@grimstad.kirken.no

Krets: Agder

Nedenes Søndagsskole

E-post: randi.vorhaug@gmail.com

Krets: Agder

Vegårshei Kirkes Søndagsskole

E-post: eilefvi@gmail.com

Krets: Agder