Buskerud og Vestfold

Velkommen til Søndagsskolen i Buskerud og i Vestfold! 
Vi ønsker å være en ressurs for ledere, barnegrupper og menigheter. Jesus til barna - bli med!

Vi inviterer til et godt samarbeid med menigheter og kirker om å starte nye søndagsskoler og barnegrupper. Både privatpersoner, kirker og frimenigheter kan starte søndagsskoler og melde gruppen inn hos oss. Vi arrangerer jevnlig nyttige kurs og samlinger for ledere. Alle innmeldte grupper får økonomisk støtte, tilbud om lederkurs, SLUSH-lederkurs (for 10-14 åringer), oppfølging og forbønn.