Våre søndagsskoler
Vestfold

Between

E-post: hgguren@gmail.com

Krets: Buskerud og Vestfold

Betweens

E-post: odd.gjerpe@gmail.com

Krets: Buskerud og Vestfold

Bjerkely kirkes søndagsskole (DELK)

E-post: iehagen@online.no

Krets: Buskerud og Vestfold

Borre menighets familiesøndagsskole

E-post: rkl@horten.kirken.no

Krets: Buskerud og Vestfold

Botne Kirkes søndagsskole

E-post: jan.baroi@holmestrand.kirken.no

Krets: Buskerud og Vestfold

Brunlanes frikirkes sønd.skole

E-post: livingerhildallund@gmail.com

Krets: Buskerud og Vestfold

Bugården babysang

E-post: kristin.dybvik@sandefjord.kirken.no

Krets: Buskerud og Vestfold

Bugården Søndagsskole

E-post: oyvind.Monstad@sandefjord.kirken.no

Krets: Buskerud og Vestfold

Eik søndagsskole

E-post: berit.fadum@outlook.com

Krets: Buskerud og Vestfold

Familiemiddag, Andebu menighetshus

E-post: bonhan@online.no

Krets: Buskerud og Vestfold

Støtt oss  Gi en gave