Rogaland

Velkommen til Søndagsskolen i Rogaland. Vårt mål er å virkeliggjøre visjonen Jesus til barna.
Vi ønsker å bistå søndagsskoler/barnegrupper med inpirasjon, kurs, ledertrening, råd og veiledning med mer. Her kan du også få hjelp til oppstart av nye grupper.
Følg oss på Facebook.

Takk til alle våre gode sponsorer!