Vil du bli med på laget?

Søndagsskolen Norge er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper. 

Vi vil:
- styrke barnas tro og hjelpe dem til å følge Jesus
- kalle og utruste søndagsskoleledere
- opprette nye søndagsskoler og barnegrupper
- støtte trosopplæring i hjemmet

Barna trenger deg!

Vi jobber for at flest mulig barn skal ha mulighet til å gå på søndagsskole eller i en barnegruppe.
For å få til det, har vi behov for søndagsskoleledere og andre frivillige medarbeidere.

Kanskje du kan tenke deg å være søndagsskoleleder i Søndagsskolen Norge? 
Vi trenger alle slags mennesker, det kreves ingen forkunnskap. Og det er mange måter å drive en søndagsskole eller barnegruppe på. Bruk dine egne evner! Det viktigste er at du ønsker å bidra til at barna kan bli kjent med bibelfortellingene, og med Jesus, i et trygt fellesskap. 

Som søndagsskoleleder får du tilbud om:
- tett oppfølging fra  din lokale søndagsskolekonsulent
samlinger, kurs og andre aktiviteter
pedagogiske trosopplæringsverktøy  
- et støttende og styrkende fellesskap med andre frivillige i søndagsskolearbeidet 

Hvis du tror at dette kan være noe for deg, eller ønsker å vite litt mer om søndagsskolearbeidet der du bor, er du hjertelig velkommen til å kontakte  din lokale søndagsskolekonsulent  for en prat! 

Støtt oss  Gi en gave