Landskonsulent i Søndagsskolen Norge, midlertidig stilling

Midlertidig 100% stilling som landskonsulent i Søndagsskolen Norge 

Kort om stillingen:

  • 100% midlertidig stilling
  • Fom. 15. august 2021 tom 30. juni 2022
  • Hovedfokusområde: Oppland, Agder og Telemark
  • Bidra ved behov rundt omkring i landet
  • Stillingen har en god del reisevirksomhet. Kvelds- og helgearbeid må påregnes
  • Kontorsted: Oslo. Alternativ plassering av arbeidssted kan diskuteres ved behov
  • Stillingen er en del av avdeling Sør-Øst med konsulenter i Agder, Vestfold og Telemark, Oslo, Viken og Innlandet

Arbeidsoppgaver:

  • Inspirasjon, opplæring og ivaretakelse av søndagsskoleledere
  • Lederoppfølging
  • Rekruttere og videreutvikle arbeidet i forbindelse med søndagsskoler og barnegrupper
  • Gi opplæring i vårt programmateriell, Sprell Levende og Barnas
  • Arrangere ledersamlinger for både voksne og unge ledere
  • Kontakt med samarbeidspartnere
  • Delta i prosjekter og andre arbeidsoppgaver sentralt og regionalt i Søndagsskolen Norge
  • En del administrativt arbeid, inkl. oppfølging av medlemssystemet, sosiale medier og lignende

Vi søker en person med:

  • God formidlingsevne til voksne og barn
  • Entusiasme, kreativitet og innsatsvilje
  • Gode samarbeidsevner og serviceinnstilling
  • Ryddighet i forhold til organisering og samarbeid
  • Engasjement for Søndagsskolen Norges visjon Jesus til barna

Vi søker etter personer med pedagogisk kompetanse. Erfaring og personlig egnethet kan veie opp for manglende utdannelse.

Vi tilbyr:

  • Spennende arbeidsoppgaver med stor variasjon og fleksibilitet
  • Samarbeid med ressursgrupper og andre frivillige medarbeidere
  • Teamsamarbeid med andre søndagsskolekonsulenter over hele landet
  • Kurs og samlinger for alle ansatte i Søndagsskolen Norge
  • Lønn etter gjeldende tariff, samt ansattetilbud via KNIF

Søkere må kunne gi opplysninger om sitt forhold til Søndagsskolen Norges formål og basis. Retningslinjer finnes på sondagsskolen.no/om-oss

Søkere må kunne fremvise politiattest uten merknader ved ansettelsen.

Søknadsfrist: 08.06.2021

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med frivillighetssjef Maria J. Sammut,  maria.sammut@sondagsskolen.no

Søk her:  https://www.jobbdirekte.no/sondagsskolen/2363098/index.html

Støtt oss  Gi en gave