Søndagsskolekonsulent med arbeidssted Rogaland

Søndagsskolekonsulent i Søndagsskolen Norge, arbeidssted Rogaland i 100% stilling

Kort om stillingen:

 • 100% stilling
 • Oppstart 1.9.2021 eller etter avtale
 • Hovedfokusområde: Rogaland
 • Stillingen har en del reisevirksomhet. Kvelds- og helgearbeid må påregnes
 • Stillingen har pr. tiden kontor i Sandnes. En del hjemmekontor vil være mulig
 • Stillingen er en del av avdeling Vest med konsulenter i Rogaland og Vestland

Arbeidsoppgaver:

 • Inspirasjon, opplæring og ivaretakelse av søndagsskoleledere
 • Lederoppfølging
 • Rekruttere og videreutvikle arbeidet i forbindelse med søndagsskoler og barnegrupper
 • Gi opplæring i vårt programmateriell; Sprell Levende og Aldri Alene
 • Arrangere ledersamlinger for både voksne og unge ledere
 • Kontakt med samarbeidspartnere
 • Delta i prosjekter og andre arbeidsoppgaver sentralt og regionalt i Søndagsskolen Norge
 • En del administrativt arbeid, inkl. oppfølging av medlemssystemet, sosiale medier og lignende

Vi søker en person med:

 • God formidlingsevne til voksne og barn
 • Entusiasme, kreativitet og innsatsvilje
 • Gode samarbeidsevner
 • Ryddighet i forhold til organisering og samarbeid
 • Serviceinnstilt
 • Engasjement for Søndagsskolen Norges visjon Jesus til barna

Vi søker etter personer med pedagogisk kompetanse. Erfaring og personlig egnethet kan veie opp for manglende utdannelse.

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver med stor variasjon og fleksibilitet
 • Samarbeid med ressursgrupper og andre frivillige medarbeidere
 • Teamsamarbeid med andre søndagsskolekonsulenter over hele landet
 • Kurs og samlinger for alle ansatte i Søndagsskolen Norge
 • Lønn etter gjeldende tariff, samt ansattilbud via KNIF

Søkere må kunne gi opplysninger om sitt forhold til Søndagsskolen Norges formål og basis. Retningslinjer finnes på sondagsskolen.no/om-oss .

Søkere må kunne fremvise politiattest uten merknader ved ansettelsen.

Søknadsfrist: 08.06.2021

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med frivillighetssjef Maria J. Sammut,
maria.sammut@sondagsskolen.no

Søk her:  https://www.jobbdirekte.no/sondagsskolen/2398476/index.html

Støtt oss  Gi en gave