Landsstyret

Landsstyret i Søndagsskolen Norge 2020 - 2022 (fv på bildet):

Unny Nome Sivertsen
Sigbjørn Gilje Eikrem
Marit Sævik Leinebø
John Sigurd Skjold
Siri Bloch Lindtveit (styreleder)
Ann Kristin Tosterud Eriksen (ansatterepresentant)
Berit Bakke
Monica Gislefoss
Gunnar Innerdal
Marie Synnøve Skagemo (ungdomsrepresentant, ikke på bildet)

Varamedlemmer:

1. vara: Kjersti Rognlie Olsen-Noble
2. vara: Øystein Samnøen
3. vara: Lars Bjarte Myren
4. vara: Solgunn Jensen
Vara ungdomsrepresentant: Sunniva Bergo Aarvik
1. vara ansatterepresentant: Guro Thoresen
2. vara ansatterepresentant: Ragnhild Ljøklen Knotten

Arbeidsutvalget:

Leder: Siri Bloch Lindtveit 
Nestleder: 
Medlem: 
1. vara: 

Fra administrasjonen:

Gøran Byberg, generalsekretær
Agnes Skagemo, assisterende generalsekretær/personalsjef
Inga-Marie Mynors, økonomisjef