Landsstyret

Landsstyret i Søndagsskolen Norge 2016 - 2019:

Styreleder: 

Siri Bloch Lindtveit

Det øvrige styret:

Christian Kofoed-Steen (nestleder)
Else-Margrete Liknes
Bente Nome Sivertsen
Marit Sævik Leinebø
Sigbjørn Gilje Eikrem
Gunnar Innerdal
John Sigurd Skjold
Monica Gislefoss
Celine Wilberg Refsnes (ansattes representant)

Varamedlemmer:

1.vara: Bjørn Inge Hauge
2.vara: Rannveig Vestbøstad Vik
3.vara: Lars Bjarte Myren
4.vara: Kari Mette Bull Sylte
Vara for ansattes representant: Elisabeth Vatland Fauskanger

Arbeidsutvalget 2018-2019:

Leder: Siri Bloch Lindtveit 
Nestleder: Christian Kofoed-Steen 
Medlem: John Sigurd Skjold 
1.vara: Gunnar Innerdal

Fra administrasjonen:

Gøran Byberg, generalsekretær
Agnes Skagemo, assisterende generalsekretær/ personalsjef
Inga-Marie Mynors, økonomisjef

Støtt oss  Gi en gave