Kandidater til Landsstyret 2020-2022

Her presenteres kandidatene som stiller til valg av nytt landsstyre på GF 2019.

Kandidat til leder:

             

Siri Bloch Lindtveit
Bosted: Kleppe. Stilling: Daglig leder Sola menighet, Den norske kirke
– Jeg brenner for at alle barn i Norge skal få høre om Jesus, og at søndagsskolen skal være en viktig arena, i hele landet, for å formidle budskapet Jesus har til oss mennesker.

Øvrige kandidater til landsstyret:

             

1. Sigbjørn Gilje Eikrem
Bosted:  Sandnes. Stilling: IT Manager – Contracts and Service Delivery i selskapet Archer
– Jeg brenner for at Søndagsskolen Norge blir ønsket velkommen rundt omkring i hele Norge, materiell og tenkning blir gjort kjent og at frivillige blir motivert og finner sin rolle.  Ta vare på alt det gode vi har og fornye oss der vi kan. Da tror jeg barn får noe for liv og evighet.

             

2. Marit Sævik Leinebø
Bosted: Leinøy. Stilling: Kyrkjeverje
– Eg brenn for at Søndagsskulen skal utvikle seg til å framleis vere ein spydspiss på levering av godt materiell som enkelt kan brukast av alle dei gode frivillige leiarane, slik at stadig fleire born og ungdom vert kjent med Jesus og får eit godt forhold til Han. Vidare er det viktig å bygge/utvikle merkevara Søndagsskulen slik at det også i framtida er ei god merkevare som mange med stoltheit kjenner til og identifiserer seg med.

             

3. Bjørn Inge Hauge
Bosted: Ålgård. Stilling: Organisasjonssjef i NMSU
– Jeg ønsker at Søndagsskolen skal være en tydelig leverandør av gode produkter og  undervisningsressurser, som kan hjelpe familier og menigheter å gi Jesus til barna. Jeg har veldig tro på arbeidet med tweensopplegget «Aldri alene». Dette er en viktig aldersgruppe og jeg tror Søndagsskolen Norge i årene fremover kan bety mye for hvordan man tenker tweensarbeid i Norge. En satsing på tweens er viktig for å nå denne aldersgruppen, men også en viktig ressurs og et strategisk grep for det eksisterende søndagsskolearbeidet. Med et godt opplegg for denne aldersgruppen tror jeg mange søndagsskoler vil oppleve at ungene blir lenger på søndagsskolen. Det vil i neste omgang kunne bety mye med tanke på rekruttering av ledere/hjelpeledere. Satsingen er også viktig for å bygge bro mellom barneårene og ungdomsårene. Jeg brenner også for at Søndagsskolen Norge skal være en organisasjon som er rustet for fremtiden.

             

4. Gunnar Innerdal
Bosted: Brattholmen. Stilling: Førsteamanuensis ved NLA Høgskolen
– Jeg brenner for at flest mulig barn gjennom møtet med bibelfortellinger og kristne forbilder skal få et levende forhold til Jesus og den treenige Gud, og finne sin plass i et kristent fellesskap.

             

5. Monica Gislefoss
Bosted: Høvåg. Stilling: Barne- og ungdomsarbeider i Framsyn barnehage
– Jeg brenner for at alle barn skal vite at de er verdifulle og helt perfekte akkurat slik som de er. 

             

6. John Sigurd Skjold
Bosted: Bardufoss. Stilling: Drosesjåfør, etter pensjonering fra Forsvaret
– Jeg brenner for at barna skal få høre om Jesus og kunne bli åpne for ham.

             

7. Øystein Samnøen
Bosted: Ottestad. Stilling: Innsamlingsleder og kommunikasjonsrådgiver for Mercy Ships Norge
– Jeg brenner for at Søndagsskolen både skal videreføre og forsterke sine fire satsingsområder: Hjelpe barn til å finne og følge Jesus, rekruttere og utruste ledere, starte nye søndagsskoler og støtte trosopplæringen hjemme. De fire elementene henger sammen, og jeg ønsker å se søndagsskolene lykkes på alle områdene.

             

8. Berit Bakke
Bosted: Bergen. Stilling: Områdeleder i Bergen kirkelige fellesråd, Bergensdalen og Bergen domprostier
– Jeg brenner for at søndagsskolen fortsatt skal ha en sentral rolle i å formidle kristen tro til barn og tilby gode undervisningsverktøy til bruk for både tilsatte og frivillige i kirker og forsamlinger. Mange barn har møtt kristen tro for første gang gjennom søndagsskolen. Den er et viktig sted for å gi barn et møte med troen gjennom godt pedagogisk opplegg. Utover å gi evangeliet til barna, mener jeg at søndagsskolen er viktig for å gi videre den kristne kulturarven. For mange barn er søndagsskolen det eneste stedet de får en systematisk undervisning i kristen tro og lærer hvordan praktisere troen.

             

9. Kjersti Rognli Olsen Noble
Bosted: Eidsvoll. Stilling: Barne- og familiekoordinator i Storsalen, barnekonsulent i Acta – barn og unge i Normisjon
– Jeg brenner for å virkeliggjøre søndagsskolens visjon, Jesus til barna. Jeg ønsker at søndagsskolen skal fortsette å være en inspirasjonskilde og tilby verktøy som ledere kan bruke til å formidle på en forståelig og fengende måte. Jeg brenner for at søndagsskolen skal fortsette å utvikle seg med tanke på både kreative ressurser, målgrupper og samarbeidspartnere. Søndagsskolen har en super kompetanse innen pedagogikk og kreativ formidling som jeg tror kan gagne flere aldersgrupper og bør gjøres mer tilgjengelig. Man kan ha stor nytte av samarbeid med andre organisasjoner.

             

10. Unni Nome Siversten
Bosted: Skjerstad. Stilling: Virksomhetsleder i Bodø kommune
– Jeg brenner for at søndagsskolen fortsatt må være helt sentral i å gi Jesus til barna – drive  trosopplæring i samarbeid med foreldre og menigheter i hele landet. Søndagsskolen må være god på å ta vare på de lokale medarbeiderne som driver søndagsskole rundt om i landet.

             

11. Lars Bjarte Myren
Bosted: Levanger. Stilling: Rådgiver, Nord universitet
– Det er viktig at søndagsskolen skal være et ettertraktet tilbud for barn. Jeg vil at søndagsskolen skal gi gode tilbud som er spennende for både gutter og jenter, og være en arena hvor barn opplever at de blir sett. Det er også viktig at distriktene får god støtte til sine lokallag.

             

12. Hilde Birgitte Smedsgård Haug
Bosted: Hemsedal. Stilling: Helsesekretær
– Jeg brenner for alle barna i søndagsskolen og for å tilrettelegge for at flere kan drive søndagsskoler rundt i Norge. Jeg brenner for at alle barna skal føle seg sett og bli heiet på i våre søndagsskoler. Derfor er jeg så glad for  og positiv til den utviklingen som har vært i Søndagsskolen Norge med å tilrettelegge for alle.

Ungdomskandidater:

             

1. Marie Synnøve Skagemo
Bosted: Fredrikstad. Stilling: Elev på videregående skole, butikkmedarbeider og korassistent
– Jeg brenner for musikk og kreativitet!

             

2. Sunniva Bergo Aarvik
Bosted: Øverbygd. Stilling: Administrasjonsgrenader, Hærens ingeniørbataljon, med graden visekorporal
– Jeg synes det er viktig å ha fokus på at søndagsskolen ikke skal være kun en barnepass, slik at foreldrene skal få med seg møtet eller gudstjenesten. Det må være et sted som ungene selv ønsker å gå til, og som de har utbytte av trosmessig. Det må være rom for ulike barn, og å møte dem der de er. Mitt håp og ønske for arbeidet, er at ungene skal komme ut av lokalene med en stolthet i troen, og frimodighet til å fortelle sine venner at de er kristen.

Støtt oss  Gi en gave