Flere måter å støtte søndagsskolen på

______________________________________________________________

  • Bankkonto for gaver og kirkeoffer: 8220.02.81701
  • Vipps: 11166 (Søndagsskolen Norge)

______________________________________________________________

Fødselsdags-/jubileumsgave
Når du fyller år, kan du ønske deg en gave til Søndagsskolen Norge. Du kan selv samle inn kontanter og overføre til oss samlet, eller oppfordre til å gi direkte til vårt kontonummer 8220.02.81701, evt Vipps til 11166. Merk innbetalingen med «Jubileumsgave - (jubilantens navn)».

Testament
Du kan tilgodese Søndagsskolen Norge i ditt testament. Det er mulig å gi en prosentandel av det som er igjen når livsarvingene har fått sitt, eller å gi et konkret beløp.

Vår tilknyttede advokat tilbyr gratis rådgivning ved behov.
Les mer om testamentarisk gave i brosjyren under:

Sammen med 41 andre medlemmer av Norges Innsamlingsråd står Søndagsskolen Norge bak initiativet Det gode testament – for økt bevisstgjøring om arv og testamentariske gaver. For alle organisasjoner er testamentariske gaver et kjærkomment tilskudd. Les mer på  detgodetestament.no    

Minnegave
Når et familiemedlem eller en god venn dør, kan deres minne hedres ved en minnegave til Søndagsskolen Norge. Vi setter gjerne inn en takkeannonse i etterkant, i den lokalavisen dere som pårørende velger. Kontakt oss gjerne dersom dette er ønskelig. 

Benytt kontonummer 8220.02.81701. Merk innbetalingen med "Minnegave - (avdødes navn)"

Skattefradrag
Du kan få skattefradrag for gaver til Søndagsskolen Norge, dersom vi har registrert ditt navn og fødselsnummer (11 siffer). Kontakt oss hvis du er usikker på om du er registrert. For 2021 er alle gaver mellom kr 500 - 50 000 fradragsberettiget.  Skatteetaten: Gaver til frivillige organisasjoner  

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon,
på e-post  giver@sondagsskolen.no  eller telefon 22 08 71 00.

Støtt oss  Gi en gave