Alt du trenger til din
barne- eller tweensgruppe!

Søndagsskolen Norge – tro og fellesskap i generasjoner!

I Søndagsskolen Norge jobber en gjeng med engasjerte fagfolk med ekspertise på barn og tro og et stort hjerte for jobben! De hjelper med å starte og styrke søndagsskoler og andre barnegrupper som formidler tro til barn. Og de veileder gruppene i å finne det trosopplæringsopplegget som passer best – avhengig av alderssammensetning, størrelse og øvrige aktiviteter i gruppen. Søndagsskolen Norge tar barna på alvor og ønsker at det de tilbyr skal være av høy kvalitet.

Fokus på tre aldersgrupper

Søndagsskolen Norge tilbyr opplegg for barn mellom 3 og 14 år som er tilpasset både alder og funksjonsnivå. Oppleggene passer til henholdsvis gruppen 3–5, 6–9 og 10–14 år.
Felles for alle pakkene er at de inneholder bibelfortellinger, sanger og aktiviteter - i opplegg som innbyr til fellesskap, lek og undring. 

Sprell Levende Gullivergjengen  (3–5 år) et er et inkluderende opplegg for alle sanser, med barnet i fokus.
Musikk, lek og fortellinger i Bibelens univers.

Sprell Levende Agentklubben  (6–9 år) tar barna på alvor i deres tro, undring og hverdag.
På skattejakt i Bibelens univers med eget alfabet, tidslinje og agentbok.

Aldri Alene for tweens – midt mellom barn og ungdom (10–14 år).
Tar utgangspunkt i tweensenes spørsmål og bygger identitet og en trygg hverdagstro på Jesus. 

Barnebladet Barnas kan brukes både i hjemmet og i grupper, i samspill med Sprell Levende eller helt selvstendig. Bladet er fylt av tegneserier fra Bibelen, intervjuer med barn, vitser, gåter og oppgaver og konkurranser med fine premier. Passer for gutter og jenter mellom 4 og 10 år.

Sprell Levende Livsmestring  er en egen ressurs ment til støtte for barn med særlige utfordringer. Passer for søndagsskoler og andre barnegrupper, familiesamlinger, barnehage, skole og trosopplæring.

Alle produktene kan bestilles i søndagsskolebutikken