Bønn 24/7

Velkommen til å være med i bønneuka 17.–23. januar. Sammen er vi med på noe stort!

Alle timene i hele døgnet fra 17. - 23. januar skal dekkes med bønn. Du velger en eller flere timer i løpet av uka som du vil sette av til å be.

Bønn er en gave og et privilegium, og forbønn en stor tjeneste som vi alle kan være med på. Når vi åpner oss for Gud i bønn, blir vi berørt og velsignet. Bønn er nåde. Elinor Løvdal

Dersom du melder fra til oss at du ønsker å delta, vil du i forkant få tilsendt en plan for bønnetimen, bønneemner og informasjon om Søndagsskolen Norge. Meld deg på ved å sende e-post til Ragnhild Ljøkjel Knotten: ragnhild.knotten@sondagsskolen.no , med navn og kontaktinformasjon.

Du kan selvsagt også være med i bønn gjennom uka uten å registrere deg. Du kan følge dagens bønneemner fra programmet under. Vi bruker teksten fra Markus 4,35-41. 
Hver dag gjennom uka legger vi også ut en bønn på Facebook .

–  Les om bønnemennesket Bertha Nordang Nymo
–  Elinor Løvdal omsluttet søndagsskolebarna i bønn