Fire fokusområder i møte med barna

Sprell Levende har som mål å gi barna et møte med bibelfortellingene og evangeliet i en totalformidlende ramme – der også bønn og tilbedelse hører med. Sanseinntrykk, opplevelser og levende formidling skal hjelpe barna å huske og bruke bibelfortellingene i sitt eget liv.

Sprell Levende har fire fokus som hjelper oss til å legge til rette for barnas læring og trosutvikling på beste måte:

Gudsbarnet
Gud lengter etter å få elsket fram alle barna sine, med ubetinget og ufattelig kjærlighet.

Bibelfortellingene
Sprell Levende bygger på bibelfortellinger som engasjerer og passer for barn.

Alle sanser
Sprell Levende legger til rette for at barna kan møte bibelfortellingene med alle sanser og med hele seg.

Bærekraftig tro
En egen, gjennomtenkt tro, som gir hjelp til livstolkning og livsmestring livet gjennom, springer ut av en trygg forvissning om å være ubetinget elsket av Gud.