Nabolagssøndagsskole
- opplegg og innhold

Ønsker du å åpne hjemmet ditt for barna i nabolaget, eller for klassevennene til barna dine? Ønsker du å legge til rette for enkle samlinger i hverdagen, der barna kan få med seg bibelfortellinger og verdier for livet? Start en nabolagssøndagsskole!

En nabolagssøndagsskole er en barnegruppe som samles regelmessig i et hjem for å lære mer sammen om kristen tro. Opplegget er primært for barn i alderen 4–10 år.

Før dere starter

Å lage en arena hvor barn får lære bibelfortellinger, og hvor dere lærer mer om kristen tro sammen, skal skje i åpenhet. Å få dele tid med andres barn og snakke med dem om tro er et privilegium, og det må ligge et tillitsforhold i bunnen til den enkelte familie som sender barna til dere.

Søndagsskolen Norge  krever politiattest for alle ledere i en medlemsgruppe. Samtidig vil vi at det alltid skal være minst to voksne til stede i samlingene.

Som medlem i Søndagsskolen Norge mottar dere oppstartstøtte og andre medlemsfordeler. Les om det her

Send gjerne skriftlig invitasjon til familiene, og informer om opplegget dere planlegger. Introduser dem for  barnebladet  Barnas , orienter om gruppas medlemsskap og vis til informasjon på nettsidene våre.

Be for oppstarten av gruppa, og be om Guds nærvær i forkant av hver samling! Knytt gjerne til dere faste forbedere.

Hvorfor starte opp nabolagssøndagsskole?

 • Terskelen inn til en nabolagssøndagsskole oppleves gjerne lav. Det er lett å bli med på en søndagsskole som er hjemme hos en kompis.
 • En gruppe med barnas klassevenner eller naboer vil være ganske stabil, og dermed kan det være lettere å dele ting. Slik kan troen bli noe barna deler mer naturlig med hverandre i hverdagen.
 • Nabolagssøndagsskolen kan være et godt supplement til menighetens barnearbeid, eller et alternativ hvor menigheten ikke har ressurser til å drive søndagsskole i sine lokaler.

Hva er fokuset i nabolagssøndagsskolen?

 • Se hverandre

Vi ønsker at nabolagssøndagsskolen skal være et sted hvor hvert enkelt barn blir sett. Tid hvor man deler virkelighet, ser og lytter. Tid hvor man kan stille store spørsmål. Og tid for å leke og samles om en aktivitet som bygger et fellesskap!

 • Undring

Undre dere sammen med barna over bibelfortellingene, og la Gud tale til barna gjennom dem. Anerkjenn barnas perspektiver, og del gjerne fra din egen troshistorie. En levende og bærekraftig tro utvikles videre der hvor barnet får rom for å komme med hele seg, med sine behov, sine følelser, sine spørsmål.

 • Etterfølgelse

Vi ønsker at nabolagssøndagsskolene skal ha et spesielt fokus på hva det vil si å leve som Jesu etterfølgere i hjemmet og i nabolaget. Både barn og voksne kan utfordres på hvordan kristen nestekjærlighet, misjon og forvalteransvar kan få en praktisk betydning i deres hverdagsliv.

Opplegg for en nabolagssøndagsskole

Opplegget er lagt opp rundt barnebladet Barnas og kan suppleres med ressurser fra himlabra.no/nabolagssøndagsskole

Vi anbefaler å bygge samlingene rundt en fast aktivitet. Vi står i en dyp sammenheng med Gud og alt han har skapt, og aktiviteten til gruppa kan med fordel være friluftsliv, skapende aktivitet eller å hjelpe andre. Velg en aktivitet som barna synes er spennende og som det er lett for deg å lede – lego, baking, sang, forming, snekring, besøksgruppe, tegning… mulighetene er mange!

Begrepet Nabolagssøndagsskole trenger ikke brukes som navn på gruppa. Knytt gjerne navnet til gruppas fellesaktivitet (for eksempel Minispeiderne, Bakeklubben, Droneklubben e.a.). Et annet navn vi anbefaler for grupper med yngre barn er Gullivergjengen (Gulliver er maskottfisken i barnebladet Barnas).

Innhold i samlingen

Vi foreslår at tiden dere er samlet er delt i de tre delene Samlingen, Måltidet og Aktiviteten.

Samlingen

Ha et fast sted det er godt og koselig å sitte. Start samlingen med å tenne lys.

 • Bibeltegneserie: Les bibeltegneserien ( i Barnas) sammen. Dersom noen barn kan lese, så la de lese hver sin rute. Ta dere god tid. Ønsker dere en annen formidlingsform kan dere finne dette på himlabra.no/nabolagssøndagsskole
 • Undring og samtale: La barna undre seg over fortellingen og dele før du eventuelt bringer dine voksne perspektiver inn. Spørsmål som kan hjelpe til undring er: Hvilken tegning i serien likte du best – hvorfor? Hvordan tror dere (navn) har det på denne tegningen (pek)? Undring uavhengig av formidlingsform: Be barna (helst med lukkede øyne) tenke seg at de er til stede i fortellingen. Hvilke lyder hører de? Hvilke lukter kjenner de på? Hvem møter de? Hvorfor skjedde dette? Hva skjedde videre? Dersom de selv møter Jesus/en annen karakter, hva sier han/denne til dem? Hva synes du er det viktigste som skjedde i denne fortellingen?
  La barna tenke alle svarene inni seg før dere deler. Gi verdi til alt som barna deler! Del også dine tanker om fortellingen, og bruk gjerne din egen troshistorie som ressurs når du deler! Du kan nå også lese høyt andakten på i Barnas.
 • Bønn: Les bønnene i Barnas. Dersom barna kan lese selv, så la tre barn lese en bønn hver. Hvis barna ikke kan lese, bruke bønnene som «hermebønner»: du leser, og barna gjentar. La så alle barna tenne lys og be høyt eller inni seg. Dette kan eventuelt foregå i rekkefølge, ved at dere tar runden. I stedet for å tenne lys kan dere også sende rundt en vakker «bønnestein» eller et gripekors: Den som holder steinen/korset ber høyt eller inni seg og sender videre. Velg gjerne å be inni deg av og til som leder også, for å vise at det er helt greit. Det finnes også mange andre måter å be på, som å tegne eller skrive bønnelapper og samle i ei fast bønnekrukke, eller henge lappene på en bønnesnor (gjerne også en takkesnor!) med klyper.

 Ønsker dere sang i samlingen finner dere aktuelle sanger på himlabra.no

 Ta hverandre i hendene og be eller syng en velsignelse til slutt. Eventuelt kan dere gjøre dette etter Aktiviteten, når barna skal hjem.

Måltidet

Mat skaper godt fellesskap! Velg en god rett, som pizza eller lignende. Vær oppmerksom hvis barna fortsetter å snakke om fortellingen. Den gode samtalen kan forlenges inn i måltidet!

Aktiviteten

Samle dere om gruppas fellesaktivitet. Kan hende gjøres denne på andre tidspunkt i samlingen hvis det er naturlig (hvis dere går tur, lager mat e.a.)

Som aktivitet kan dere også gjøre Oppdraget som er beskrevet i Barnas. Det har ofte sammenheng med bibelfortellingen.  Alternativt kan dere bruke lek som er beskrevet i Barnas.