Nasjonale smitteverntiltak

Regjeringen har innført store lettelser i smitteverntiltakene for koronapandemien. 

Viktigst for oss i Søndagsskolen Norge er at organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.Ellers er følgende er mest vesentlig for frivillige organisasjoner

  • Dagens anbefalinger for organiserte fritidsaktiviteter og arrangementer oppheves.
  • Den generelle anbefalingen om 1 meters avstand ved gjennomføring av aktivitet skal ikke gjelde dersom kontakt er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.
  • På private sammenkomster på offentlig sted, både innendørs og utendørs, gjelder ingen nasjonal antallsbegrensning.
  • På offentlige arrangementer, både innendørs og utendørs, gjelder ingen nasjonal antallsbegrensning.
  • På arrangementer med faste tilviste plasser for publikum fjernes avstandskravene når en sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.
  • Krav om munnbind gjelder ikke når en sitter i et fast tilvist sete, men må vurderes av den enkelte.
  • På arrangementer uten faste tilviste plasser videreføres kravet om at arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.

Oppdatert 2. februar 2022