Ressurser i krisetid

På denne siden har vi samlet ressurser som kan brukes i den spesielle tiden vi er inne i. I tillegg til det vi vanligvis tilbyr, med eller uten abonnement, har vi laget nye ressurser og åpnet opp for å dele noe av det som vanligvis krever abonnement. Det vil komme endringer på siden underveis. Lykke til!

Oppstart i høst

På siden  Søndagsskoleoppstart  finner du blant annet en egen oppstartsamling med søndagsskolechat. Bruk den i din barnegruppe for å feire at vi kan møtes igjen!

Smittevernveileder

Veilederen gir felles nasjonale råd om smittevern når fysiske samlinger for søndagsskoler og barnegrupper starter opp igjen. Veilederen finner du her.

Sprell Levende

Det finnes en demoversjon av Sprell Levende, som alle kan få tilgang til. Vi har nå laget flere demoversjoner, til bruk på samlinger i hjemmet eller digitalt.
Teamer i demo: Jesus stiller stormen / Jesus og Nikodemus / Jesus viser seg for Maria Magdalena.
Send inn dette skjemaet for tilgang til demoversjoner.

Abonnerer du på Sprell Levende, kan du sende ressurser (filmer, musikk mm) fra pakkene til hjemmene i din menighet eller forsamling. Forutsetningen er at ressursene deles på en slik måte at de ikke blir liggende åpent for andre. Bruk e-post, Dropbox el, lukkede Facebook-grupper eller andre lukkede kommunikasjonskanaler.

Forslag til lystenning og bønn med barna

Stefanusbarna
Søndagsskolen Norge har et samarbeid med Stefanusalliansen om misjonsprosjektet Stefanusbarna.
På  Stefanusalliansens nettsider  finnes ressurser som også kan brukes hjemme. 

Misjonsprosjektet 2020-2021 Stefanusbarna

YouTube

På  Søndagsskolen Norges YouTube-kanal  ligger mange gode ressurser som kan brukes, blant annet flere musikkvideoer. Og Jonas og Julie er tilbake med  søndagsskolechat  i begynnelsen av august, med ideer til en festlig oppstartsamling som kan holdes i din lokale barnegruppe!

Tårnagentene
På YouTube finner dere også fortellingen om Tomaskirken tårnagentklubb: Jakten på den stille stemmen .

Tårnagentenavisa er også tilgjengelig, på bokmål og nynorsk. 
Klikk på den lille firkanten i midten av bildet for fullskjermvisning. Bladene kan også lastes ned.

Aldri alene

På ressursbanken.no, kirkens side for trosopplæringsressurser, finner du første del av pakke 1, Aldri alene  gratis tilgjengelig for nedlasting. Sangen Aldri alene finnes på  på YouTube .
Andre ressurser kan deles på samme måte som med Sprell Levende (se over). Dette er primært lederressurser, og Aldri alene er et samtalebasert opplegg, men det finnes jo måter å møtes også digitalt!
Acta har laget en video som viser en måte å gjøre det på:

Aktivitetspakker

I søndagsskolebutikken kan du kjøpe aktivitetspakker for barna:
Pakke 1 for aldersgruppen ca 7-10 år og pakke 2 for aldersgruppen ca 4-6 år.

Radiosøndagsskolen

Opptak fra Radiosøndagsskolen  (sendt på Kristen Nærradio Haugaland fram til juni 2019).

Rom for alle!

Som en del av prosjektet " Tilrettelegging for ulike funksjonsnivå ", har vi laget denne lille filmen. Den er primært tenkt som en støtte til foreldre av barn med særlige utfordringer, men er nyttig for absolutt alle foreldre og søndagsskoleledere:

Sprell Levende Livsmestring
10 temabaserte samlinger hvor Bibelen brukes som veiviser i sosiale ferdigheter og livsmestring. Samlingene passer i mange ulike sammenhenger.  Gratis demosamling om temaet hjelpsomhet

Støtt oss  Gi en gave